RaceRunning

RaceRunning is een sport bij HAAG Atletiek aan de Laan van Poot voor kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking, waarbij zij lopen met een bijzondere driewielfiets, zonder pedalen met een speciale steun voor de borst en een rugband achter de rug. Deze sport valt onder atletiek (en niet onder wielersport), omdat elke verplaatsing een loopbeweging vraagt.

RaceRunning is in Nederland sinds 2015 sterk in opkomst, vooral onder atletiekverenigingen. In oktober 2016 is HAAG Atletiek met 2 RaceRunners gestart met RaceRunning en een half jaar later bestaat de groep uit 6 kinderen. Ook deze kinderen willen wel eens moe worden, zweten, een prestatie leveren en dit met veel plezier en lachen. De ruimte hebben om op de atletiekbaan lekker buiten met elkaar te kunnen sporten geeft veel plezier. De trainers zorgen er voor dat de oefeningen leuk zijn en dat er gelachen kan worden, maar er mag ook getraind worden, ieder naar eigen belastbaarheid en vermogen.

Trainingen

De trainingen beginnen met een warming-up om de spieren en gewrichten wat soepeler te maken. Ook trainen we op behendigheid want het is de bedoeling dat de runners ook op de openbare weg gaan trainen en gaan meedoen aan bijvoorbeeld kidsruns. Goed kunnen manoeuvreren en op tijd kunnen remmen is dan een vereiste.

Dan volgt de kern met krachttraining en/of conditietraining over een korte sprintafstand tot langere afstanden. De trainingen zijn gevarieerd qua ondergrond, in vormen van weerstand, uitdagend in spelvormen en oefenvormen. Aan het einde van de training is er een spel , waarin het getrainde van die dag terugkomt.

Tot slot, evenals bij hardlopen en atletiek, de cooling down met ademhalingsoefeningen en rekoefeningen. Het uurtje trainen vliegt om.

We organiseren de trainingen zo, dat bijna iedere runner een personal coach heeft. Door hun verschillende beperkingen en belastbaarheid kunnen de runners niet allemaal dezelfde oefeningen doen. Wat voor de één een simpele opdracht is, is voor de ander onmogelijk. Met de huidige vrijwillige trainers die zich nu inzetten, lukt het meestal om per kind een trainer te hebben, maar een groot deel van de training doen wij gezamenlijk. Ons team bestaat uit o.a. sportleiders, technici, een bewegingswetenschapper, een voedingsdeskundige, een onderwijskundige en een fysiotherapeut en heeft er veel plezier in.

Activiteiten

HAAG Atletiek wil ook graag dat deze kinderen binnen de vereniging contacten leggen, vriendschappen maken en zich thuis gaan voelen evenals alle andere leden van de vereniging. Samen trainen , samen mee doen aan kidsruns, aan leuke nevenactiviteiten en lol hebben.

Wij doen regelmatig mee aan wedstrijden binnen de regio Haaglanden. Ook willen wij aan specifieke RaceRunning-wedstrijden meedoen waar het ook weer aantrekkelijk is om daar te RaceRunnen, bv TT Assen circuit, Het Vondelpark, het jaarlijkse Nationaal Kampioenschap etc. Niet elke organisatie kidsrun kan RaceRunners toelaten wegens de veiligheid. Door professionele en financiële ondersteuning wordt dit steeds meer mogelijk.

Kennismaken

Wil je eerst met RaceRunning kennismaken, dan nodigt HAAG Atletiek je uit om gedurende twee maanden zonder verplichtingen aan de trainingen deel te nemen. Onze trainingen zijn op dinsdagavond van 18.30 – 19.30 uur en zaterdags van 12.00 – 13.00 uur. In de wintermaanden van oktober tot en met maart zijn de trainingen op de dinsdagavond in een naast de atletiekbaan gelegen gymzaal.

Contributie

a. De gratis proefperiode is 2 maanden;

b. Na deze 2 maanden kan een lidmaatschap aangegaan worden voor een periode van 6 maanden;

c. De contributie voor deze 6 maanden wordt afgeleid van het pupillen lidmaatschap en hier wordt voor die 6 maanden 50% korting toegepast..

d. Als de RaceRunner van aan het eind van de periode van 6 maanden te kennen geeft dat hij/zij blijvend lid wil worden van HAAG Atletiek, dan gaat hierna de contributievordering in overeenkomstig de bijdrage van een jeugdlid.

e. Opzeggingstermijn is mogelijk per ieder halfjaar: opzeggen vóór 1 november van het lopende jaar ingaande 1 januari van het nieuwe contributiejaar of opzeggen vóór 1 mei van het lopende jaar ingaande 1 juli van het lopende contributiejaar.

Intakeformulier

Intakeformulier voor nieuwe leden RaceRunning bij HAAG Atletiek.

Informatie

Mocht je meer informatie willen ontvangen of aan wat kennismakingstrainingen meedoen, neem dan contact op via emailadres rrhaagatletiek@gmail.com.