Uitslagen 9-uurs estafette

De uitslagen van de 9-uurs estafette kan je hier vinden. De bestanden met rondetijden per individuele deelnemer volgen begin volgende week.

(De uitslag is iets aangepast: de afgelegde afstand in de originele uitslag was bijna correct maar het aantal ronden gaf 1 te hoog aan omdat de startpassage was meegeteld. Dit is nu bijgesteld. Daarnaast is de afstand nog iets aangepast met de officiële gemeten rondelengte van 1582 meter en 86 centimeter. Dit geeft een klein verschil bij alle deelnemers)

Nieuwe voorzitter en bestuurslid wedstrijdatletiek!

Afgelopen donderdag 8 juni benoemde de ledenraad unaniem onze nieuwe voorzitter, Jaap Turkesteen, en bestuurslid wedstrijdatletiek, Anne vd Kooi. Zij zullen zich voorstellen in Haagse Bluf nummer 3 van dit jaar!

Welkom Jaap en Anne. Door de invulling van deze twee bestuursfuncties die lange tijd vacant waren is het bestuur weer op volle sterkte. Ook omdat Theo van der Linden, interne zaken, en Peter Jutte, beheer en accommodatie, zich voor een tweede termijn als bestuurslid herkiesbaar stelden en door de ledenraad unaniem werden (her) benoemd.

voorzitter Jaap (links) en Anne, bestuurslid wedstrijdatletiek

Lees meer

Uitnodiging: vrijdag 16 juni Ouderavond pupillen bij HAAG

Het gaat super goed met Haag Atletiek. Misschien zelfs wel te goed. Onze juniorenteams zijn al een paar jaar de beste van Nederland. Steeds meer topatleten kiezen er voor om bij Haag Atletiek te komen trainen. En iedere maand komen er nieuwe pupillen bij. De keerzijde is, dat het steeds moeilijker wordt om alle activiteiten rond trainingen, wedstrijden en festiviteiten te bemensen. Daarvoor hebben we meer actieve leden nodig; ouders dus! En dus ook u.

Graag willen wij met u in gesprek hierover. Wat kunt u bijdragen aan een fantastische sportomgeving voor uw kind bij Haag Atletiek? Maar ook over wat u van Haag Atletiek verwacht of mag verwachten.

Op vrijdagavond 16 juni vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom in het clubgebouw van HAAG Atletiek.