Contributiebedragen 2020 vastgesteld

Op voorstel van het bestuur heeft de ledenraad op 28 november jl. de contributiebedragen voor 2020 vastgesteld. Naast een verhoging als gevolg van inflatie en de bijdrage aan de Atletiekunie (totaal rond de ca. € 3,00 per jaar) is het contributiebedrag voor baanatletiekleden meer verhoogt dan de andere leden. De baanatleten of hun ouders (senior, masters en jeugd) zijn inmiddels apart geïnformeerd over deze verhoging. Alle vragen over de verhoging bij de baanatletiek kan je stellen via sechaag@gmail.com

In het overzicht staan de bedragen voor 2020. Het bedrag dat je in 2020 gaat betalen wordt geïnd zoals aangegeven op de website, zie:
de contributiepagina

Nieuws Haag Atletiek Overzicht