Kennismaken, proefdraaien, lid worden.

Welkom bij Haag Atletiek. Wil je vrijblijvend meetrainen om te zien of trainen in groepsverband en onze vereniging iets voor jou is? Dat kan. We maken hier onderscheid tussen JEUGD (6 t/m 19 jaar) en SENIOREN (vanaf 20 jaar).

PUPILLEN (geboren in 2010 t/m 2014)

LET OP!!
HELAAS.... HELAAAS... het is te druk bij de pupillen. Atletiek is ontzettend populair geworden, maar dit betekent dat de groepen te groot dreigen te worden. We hebben, voor het eerst in de geschiedenis van Haag, moeten besluiten om een stop te zetten op de proefmaanden en op de aanname van leden. 
Het is per 1 september 2021 niet mogelijk om kinderen (geboortejaren 2010 t/m 2015) aan te melden voor een proefmaand of als lid. We hopen dat we 1 juni 2022 weer mogelijkheden hebben om nieuwe (proef)leden te ontvangen. 
De mensen van de wachtlijst die zich al ingeschreven hebben voor een proefmaand, mogen nog wel komen. Zij krijgen vanzelf bericht om te komen. 

Haag Atletiek nodigt de pupillen uit voor een proeftrainingsperiode van één maand zonder verplichtingen. Klik op INSCHRIJFFORMULIER PROEFTRAININGEN om je hiervoor aan te melden.
De proeftrainingsperiode’s starten altijd op de eerste trainingsdag van de maand en duren tot het einde van die kalendermaand.
Er zijn geen proeftrainingen voor de jeugd in juli, augustus en december.
Na de proeftrainingsperiode vraagt de coördinator of je jouw proeflidmaatschap wil omzetten in een lidmaatschap van Haag Atletiek.
Als je na je proefperiode besluit om een lidmaatschap aan te gaan, klik dan op dit inschrijfformulier JEUGD om lid te worden.

JUNIOREN (geboren in 2002 t/m 2009):
De junioren mogen eerst een maand proefdraaien, maar schrijven zich direct in via dit INSCHRIJFFORMULIER JEUGD. Bevalt het je goed, dan word je na je proefperiode lid.
Zo niet, dan wordt het formulier vernietigd. 

SENIOREN:
Ieder aspirant-lid mag een maand proeftrainen. Bevalt het je goed, dan word je lid. Zo niet, dan wordt het formulier vernietigd. 

Loopsport: Jouw formulier komt bij een van onze trainers die na een kort gesprek met jou aangeeft bij welke groep je het beste kunt starten. Op basis van je eventuele tijden op de 10 km ev/ of de 21 km of hoe lang je nu zelf loopt in duur, wordt je bij een van de groepen ingedeeld. 

De senioren schrijven zich direct in via dit INSCHRIJFFORMULIER  SENIOREN. 
Na inschrijving ontvang je een e-mailbrief waarin staat hoe je je proefperiode kunt opstarten.
Als je na je proefperiode besluit om géén lid te worden, dan wordt je inschrijfformulier vernietigd.

Lidmaatschap.

Lid worden kan gedurende het jaar. Het reeds verstreken deel van het jaar wordt in mindering gebracht op de ‘verenigings-contributie’ maar niet op de afdracht van de Atletiekunie.
De contributie wordt berekend over het gehele kalenderjaar dat je lid bent, ook als er tussentijds wordt gestopt. Je blijft betalingsplichtig t/m 31 december van dat kalenderjaar. Inkomsten uit contributie zijn de belangrijkste inkomsten van de vereniging. Er worden verschillende zaken van betaald, zoals: contributie Atletiekunie, huur baan en accommodatie, onderhoud gebouwen, aanschaf materialen, vergoedingen trainers, e.d.

Huishoudelijk reglement Haag Atletiek

Privacyverklaring Haag Atletiek

Statuten Haag Atletiek

Contributieoverzicht