Kennismaken, proefdraaien, lid worden.

Welkom bij Haag Atletiek. Wil je vrijblijvend meetrainen om te zien of trainen in groepsverband en onze vereniging iets voor jou is? Dat kan. We maken hier onderscheid tussen JEUGD (6 t/m 19 jaar) en SENIOREN (vanaf 20 jaar).

PUPILLEN (geboren in 2012 t/m 2016)

Het is op dit moment niet mogelijk om lid te worden zonder een proefmaand.

HaagAtletiek zit vol bij de pupillen.  Het is niet meer mogelijk om pupillen aan te melden voor een proefmaand of als lid. 
Per 2023 hopen we weer nieuwe mogelijkheden te hebben. Als de inschrijving voor een proefmaand weer opengaat, zullen we dit op de website melden. 
Houd de site van Haag dus in de gaten!

JUNIOREN (geboren in 2003 t/m 2010):

De junioren mogen eerst een maand proefdraaien, maar schrijven zich direct in via dit INSCHRIJFFORMULIER JEUGD. Bevalt het je goed, dan word je na je proefperiode lid.
Zo niet, dan wordt het formulier vernietigd. 

SENIOREN:
Ieder aspirant-lid mag een maand proeftrainen. Bevalt het je goed, dan word je lid. Zo niet, dan wordt het formulier vernietigd. 

Loopsport: Jouw formulier komt bij een van onze trainers die na een kort gesprek met jou aangeeft bij welke groep je het beste kunt starten. Op basis van je eventuele tijden op de 10 km ev/ of de 21 km of hoe lang je nu zelf loopt in duur, wordt je bij een van de groepen ingedeeld. 

De senioren schrijven zich direct in via dit INSCHRIJFFORMULIER  SENIOREN. 
Na inschrijving ontvang je een e-mailbrief waarin staat hoe je je proefperiode kunt opstarten.
Als je na je proefperiode besluit om géén lid te worden, dan wordt je inschrijfformulier vernietigd.

Lidmaatschap.

Lid worden kan gedurende het jaar. Het reeds verstreken deel van het jaar wordt in mindering gebracht op de ‘verenigings-contributie’ maar niet op de afdracht van de Atletiekunie.
De contributie wordt berekend over het gehele kalenderjaar dat je lid bent, ook als er tussentijds wordt gestopt. Je blijft betalingsplichtig t/m 31 december van dat kalenderjaar. Inkomsten uit contributie zijn de belangrijkste inkomsten van de vereniging. Er worden verschillende zaken van betaald, zoals: contributie Atletiekunie, huur baan en accommodatie, onderhoud gebouwen, aanschaf materialen, vergoedingen trainers, e.d.

Huishoudelijk reglement Haag Atletiek

Privacyverklaring Haag Atletiek

Statuten Haag Atletiek

Contributieoverzicht