Richtlijnen trainers loopgroepen

Op basis van het protocol van de Atletiekunie komen wij tot de volgende richtlijnen voor de trainers van loopgroepen:

  • Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest en was je handen voor vertrek en bij thuiskomst
  • De kleedkamers en het clubgebouw en de parkeerplaats blijven afgesloten. Start de training dus op een plek buiten het sportpark;
  • Het is aan iedere individuele trainer om de plaats te bepalen waar de training start;
  • Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de plek waar de training start. Lopen of de fiets hebben de voorkeur boven de auto.
  • Gedraag je omgevingsbewust. Vermijd overlast voor anderen.
  • Richtlijn voor de groepsgrootte  is maximaal 10 personen (inclusief de trainer);
  • Trainers inventariseren vooraf hoeveel deelnemers van plan zijn om deel te nemen aan de training;
  • Houd ten alle tijden 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon;
  • Om de onderlinge afstand van 1,5 meter te houden is het niet mogelijk om in tweetallen naast elkaar te lopen. Bij het passeren van andere gebruikers van weg- of fietspad komt deze afstand anders in het gedrang;
  • Gebruik van de baan door de loopgroepen is de komende periode slechts incidenteel mogelijk en uitsluitend op aanvraag bij- en na toestemming van bestuurslid jan.slootweg@gmail.com
Loopsport in coronatijd overzicht