Inschrijfformulieren jeugd, senioren en vrijwilligers

Voor het inschrijven van nieuwe leden gebruikt Haag Atletiek de volgende inschrijfformulieren.

Inschrijven PUPILLEN geboren in 2010 t/m 1014.

LET OP!!
HELAAS.... HELAAAS... het is te druk bij de pupillen. Atletiek is ontzettend populair geworden, maar dit betekent dat de groepen te groot dreigen te worden. We hebben, voor het eerst in de geschiedenis van Haag, moeten besluiten om een stop te zetten op de proefmaanden en op de aanname van leden. Het is per 1 september 2021 niet mogelijk om kinderen (geboortejaren 2010 t/m 2015) aan te melden voor een proefmaand of als lid. We hopen dat we 1 juni 2022 weer mogelijkheden hebben om nieuwe (proef)leden te ontvangen. 
De mensen van de wachtlijst die zich al ingeschreven hebben voor een proefmaand, mogen nog wel komen. Zij krijgen vanzelf bericht om te komen. 

Haag Atletiek nodigt de pupillen uit voor een proeftrainingsperiode van één maand zonder verplichtingen. Klik op INSCHRIJFFORMULIER PROEFTRAININGEN om je hiervoor aan te melden.
De proeftrainingsperiode’s starten altijd op de eerste trainingsdag van de maand en duren tot het einde van die kalendermaand. Er zijn geen proeftrainingen voor de jeugd in juli, augustus en december.
Als je NA DE PROEFTRAININGSPERIODE in overleg met de coördinatoren besluit om DEFINITIEF lid te worden,
klik dan op INSCHRIJFFORMULIER JEUGD .  Dit inschrijfformulier is dus alleen als je direct lid wil worden.

Inschrijven JUNIOREN geboren in 2002 t/m 2009.
Je meld je aan via dit INSCHRIJFFORMULIER JEUGD
Je mag eerst één maand proefdraaien. Word je na die maand géén lid, dan word je inschrijfformulier vernietigd.

Inschrijven SENIOREN (20 jaar en ouder)
Klik op INSCHRIJFFORMULIER SENIOR om de aanmelding in gang te zetten. 

Inschrijven VRIJWILLIGERS
Wanneer kies je voor dit inschrijfformulier 'vrijwilliger'?  
Dit inschrijfformulier 'vrijwilliger' kies je alleen als je bij Haag Atletiek een functie gaat vervullen waar geen contributieverplichting voor geldt.  
Vaak betreft het dan ouders, verzorgers, familie, kennissen van (jeugd-)leden.  
Het gaat dan vaak om activiteiten als: (jeugd-)trainer, jurylid, begeleider/buddy, coördinator (vervoer, opvang nieuwe jeugd), lid van (sponsorcommissie, communicatiecommissie)  
Vrijwilligers worden lid van de vereniging middels aanmelding bij de Atletiekunie en Haag atletiek neemt deze kosten voor haar rekening. Hiermee ben je verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. 
Klik op INSCHRIJFFORMULIER VRIJWILLIGERS om de aanmelding in gang te zetten.