Bericht van het bestuur: Corona-update

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Helaas moeten we jullie via deze mail opnieuw informeren over de aangescherpte maatregelen in het kader van de bestrijding van de corona-pandemie. Deze maatregelen gaan woensdagavond om 22.00 uur in en gelden voor vier weken.

Allereerst het goede nieuws, we hebben ondanks het soms slechte weer prachtige clubkampioenschappen en een geslaagde coopertest achter de rug.

Verder kan de jeugd tot en met 17 jaar gewoon blijven sporten zoals dat nu geregeld is. Dat betekent zonder ouders langs de baan en met inachtneming van alle eerder genomen maatregelen (thuisblijven bij klachten, thuis naar het toilet, eigen drinken mee, afleveren en ophalen bij het hek, altijd linksom rond de baan, de kantine fungeert als garderobe).

Dan het minder goede nieuws.

Vanaf 18 jaar kunnen de trainingen op de baan gewoon plaatsvinden met inachtneming van de huidige regels (de regels hierboven plus het afstand houden met 1,5 m) zowel voor de baan- als voor de wegatleten (inclusief RaceRunners, RunningBlind en Powerwalkers). Maar het lijkt erop dat ook op de baan de groepen hierbij niet groter mogen zijn dan 4 personen. We verwachten de komende dagen hierover definitief uitsluitsel.

Buiten de baan geldt in ieder geval dat niet meer dan 4 personen mogen samenkomen. Samen met de trainers zullen we deze  week gaan puzzelen, opdat ook de loopgroepen (in 4-tallen) regelmatig op de baan kunnen trainen. je krijgt de informatie hierover via je trainer.

De kleedkamers en douches gaan dicht.

Samen met de ledenraad zal het bestuur bezien of wij in staat zijn om voor 2021 een contributieverlaging door te voeren bij wijze van compensatie voor de beperkingen in dit jaar. Wij zullen spoedig een besluit nemen. Als je overweegt te besluiten om je lidmaatschap te beëindigen dan hoef je dit niet vóór 1 november kenbaar te maken. Dat kan dit jaar tot 31 december a.s. Maar we hopen van harte dat je -juist in deze tijd- de club trouw blijft

Wij hopen dat je niet besmet raakt en ziek wordt en dat je -met in achtneming van alle maatregelen- zoveel mogelijk blijft sporten en bewegen. Tenslotte wensen wij alle leden die zelf en/of in hun omgeving getroffen worden door corona veel sterkte.

Hou je Haags

Namens het bestuur

Pierre Heijnen

Nieuws Haag Atletiek Overzicht