Vacature penningmeester Haag Atletiek

De penningmeester heeft een spilfunctie in het bestuur. Een goed financieel beheer geeft rust en perspectief binnen de hele vereniging. Los van financieel inzicht, en scherp zijn op gemaakte afspraken verwachten we van de penningmeester een constructieve en collegiale houding. Een prachtige functie die er toe doet want Haag Atletiek is een van de grootste en prominentste sportverenigingen van Den Haag.

De penningmeester is verantwoordelijk voor de vastlegging en de verantwoording van alle financiële transacties van de vereniging. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de ledenadministrateur (deze verzorgt alles rond de inning van de contributies) en de verenigingsadministrateur (deze verzorgt de dagelijkse boekhouding en de overzichten voor de voortgangsrapportages). De penningmeester zelf verzorgt de betalingen (rekeningen, onkostenvergoedingen leden, e.d.).

Haag Atletiek ontplooit vele activiteiten (o.a. wedstrijden, Nederlandse kampioenschappen, G-sport, RaceRunning, nieuw en verbouw accommodatie). De penningmeester onderzoekt de mogelijkheid van de (vele) subsidies en zorgt voor de aanvragen.

Wat verwachten we van de penningmeester:

– verricht de betalingen van de vereniging
– maakt jaarlijkse de verenigingsbegroting op (in de periode aug. t/m nov.)
– doet jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de contributies voor het volgende jaar (okt./nov.)
– overlegt met de diverse commissies en bestuursleden bij de opmaak van de deelbegrotingen (aug. t/m okt.)
– bewaakt de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen en doet voorstellen voor tussentijdse wijzigingen
– verzorgt periodiek de financiële voortgangsrapportages
– verzorgt het financiële jaarverslag en de balans (jan t/m maart).
– levert de kascontrolecommissie de benodigde informatie voor de jaarlijkse controle (april) op de
  boekhouding

De verwachte gemiddelde tijdsbesteding is circa 6 tot 8 uur per week.

Nieuws Haag Atletiek Overzicht