Bericht van het bestuur

Beste leden van Haag Atletiek en ouders van jeugdleden,

Het is weer tijd voor een bericht van het bestuur in verband met de coronacrisis.

Na een redelijk ontspannen zomer met volop trainingsactiviteiten en zelfs een enkele wedstrijd (NK’s, clubkampioenschappen, 5 km take over run, coopertests) steeg in september en oktober het aantal besmettingen met covid-19 virus zeer snel. Het kabinet kwam met een reeks van maatregelen die ook de sportwereld aangingen. Inmiddels twee weken geleden werden alle wedstrijden in de amateursport stilgelegd en mochten we met niet meer dan met 4 atleten van 18 jaar en ouder tegelijk trainen (zowel op de baan als op de weg). De kantine, die we net weer wilden openen, moest dicht, net zoals de kleedkamers en douches. Gelukkig mochten alle jeugdleden tot en met 17 jaar blijven trainen zonder beperkingen. Hun ouders zijn echter nog steeds niet welkom langs de baan.

Wij willen iedereen die zich als trainer, vrijwilliger of gewoon lid heeft ingespannen om met elkaar op een verantwoorde manier te blijven sporten, van harte bedanken. Een flink aantal loopgroepen heeft al sinds maart niet meer bij de club verzameld of op de baan getraind, maar zijn toch doorgegaan. Petje af.

Deze week heeft het kabinet ervoor gekozen de coronamaatregelen in ieder geval te verlengen tot half december en nog een aantal aanvullende maatregelen te nemen voor de komende 14 dagen. De nieuwe maatregelen gelden vanaf woensdag 4 november om 22.00 uur. Belangrijk voor ons: boven de 18 jaar mag alleen nog maar individueel of in tweetallen worden gesport.  Daarom hebben we besloten van 5 november tot en met 18 november de trainingen voor de weg ,recreatie en power walkers te stoppen. Op de baan kan individueel of in tweetallen worden getraind, tenminste zolang de jeugd er niet traint. Het krachthonk kan gebruikt blijven worden conform de huidige regels.

We doen een dringend beroep op iedereen die buiten traint, alleen of met iemand anders, de 1,5 m ten opzichte van elkaar en passanten in acht te nemen. Net zoals we de ouders vragen om de kinderen weer te brengen en te halen zoals in het voorjaar.

Als bestuur hebben we besloten de kantine in ieder geval dicht te houden tot 1 januari a.s. Mocht het kabinet vanaf half december de maatregelen versoepelen, dan hebben we daarmee voldoende tijd om het kantinegebruik vanaf 1 januari goed te organiseren.

Wij gaan ervan uit dat tenminste tot 1 januari ook geen wedstrijd voor volwassenen meer zal kunnen plaatsvinden. Derhalve geen Kerstcross dit jaar.

Het is voor geen enkele sportvereniging een leuke tijd. Maar het is niet anders.  We moeten het virus eronder krijgen en daarom moeten wij de beperkingen in acht nemen. Praat maar eens met iemand uit de zorg of een coronapatiënt en je weet hoe noodzakelijk dat is. Het elkaar ontmoeten in verengingsverband in het eigen team, fysiek, maar ook digitaal, blijkt echter juist in deze periode voor ons welbevinden ook van grote waarde. Menigeen beseft nu pas echt hoe belangrijk Haag Atletiek voor hem of haar is. We blijven dan ook initiatieven steunen die het – binnen de regels- mogelijk maken samen te sporten.

Omdat we ervan uitgaan dat ook in een flink deel van 2021 nog beperkingen zullen gelden, oriënteert het bestuur zich op verschillende bijzondere maatregelen, zoals een 1,5 m nieuwjaarsbijeenkomst,  kleinschalige lokale of regionale wedstrijden, de aanschaf van een tent/opening buitenkantine,  spreiding van activiteiten door de week, reserveringssysteem voor kantine, baan en krachthonk, jeugdactiviteiten in de schoolvakanties, etc. Hebben jullie suggesties, of willen jullie meewerken, neem contact op met het bestuur.

We hebben nog een dringend verzoek: koop alsjeblieft loten in het kader van de grote club actie, zie onze Facebookpagina. En bestel de exclusieve Haag-mondkapjes (binnenkort op de site).

Tenslotte, wij zijn sporters; wij zijn doorzetters en volhouders. Wij komen deze tijd en de donkere maanden wel door. Maar blijf omzien naar elkaar. Help anderen als dat nodig is jen durf om hulp te vragen als je dat nodig hebt. Blijf gezond en hou je Haags.

Namens het bestuur,

Pierre Heijnen

Nieuws Haag Atletiek Overzicht