Bericht van het bestuur

Aan de leden en ouders van leden van Haag Atletiek

De komende weken “gaat ’t land op slot” en “moeten we onze contacten tot het noodzakelijke beperken”, aldus premier Rutte. Dat gaan we doen, ook bij Haag Atletiek. Hoe jammer dat ook is en hoeveel er ook over te zeggen valt. Want “discipline” is een woord dat past bij sport, net zoals “volhouden” en “wat voor elkaar overhebben” en “teamwork”.

Binnensporters zoals zwemmers, turners, handballers, mogen helemaal niets meer. Als buitensporters zijn wij bevoorrecht, omdat alleen of met één maatje (op 1,5 m) buiten rennen, werpen of springen is toegestaan, ook voor 18-plussers. In het mooie Den Haag met z’n parken, duinen en strand komen we de komende 5 weken wel door. Anders dan in maart en april blijft onze buitenbaan open.

We zijn heel erg blij dat de kinderen en jeugd tot en met 17 jaar met elkaar mogen blijven sporten. In het bijzonder wil ik jullie wijzen op de kerst- en oliebollencoopertest op 23 en 30 december. Alle Haag-leden tot en met 17 jaar worden nadrukkelijk uitgenodigd deel te nemen, zie www.haagcoopertest.nl. C/D en A/B-junioren kunnen zich melden door een mail te sturen naar infocoopertest@ziggo.nl

18-plussers zijn aangewezen op de individuele virtual runs zoals de Virtual Winter Run of de Haagse Kerstvakantie Cross. Zie de website. Ook mogen zij individueel of met z’n tweeën gebruik blijven maken van de baan. Kleedkamers, douches en kantine zijn dicht. De jeugd en individuele sporters mogen de kantine voor toiletbezoek en als garderobe. Ook het krachthonk is dicht (gebruik van materiaal buiten voor individuele atleten is wel toegestaan). Alle groepstrainingen voor zowel de weg als de baan voor 18-plussers zijn tot 19 januari stil gelegd. Alleen individuele trainingen voor één of twee atleten blijven mogelijk. 

Vandaag verzamelden zich twee groepjes van vier volwassen wegatleten bij Haag Atletiek. Dat is  nadrukkelijk niet de bedoeling! Hou je alsjeblieft aan de regels!

We willen onze dankbaarheid uitspreken aan alle trainers en vrijwilligers die in het afgelopen jaar ondanks de beperkingen door zijn gegaan met hun werk voor Haag Atletiek, – voor wat betreft de pupillen en junioren -  zelfs tijdens de schoolvakanties. Wij zijn trots op jullie.

We missen de competitie en elkaars gezelschap. Maar juist om dat weer terug te krijgen met iedereen, in goede gezondheid, jong en oud, moeten we even op onze tanden bijten. Net zoals in de laatste kilometer van de 10 of 21 of de laatste 10 meter van de sprint. Wij kunnen dat bij Haag Atletiek als geen ander. Let op elkaar de komende weken. Hou je Haags.

Namens het bestuur

Pierre Heijnen

 

Nieuws Haag Atletiek Overzicht