Uitnodiging openbare vergadering Ledenraad

Donderdag 24 juni a.s. vindt de openbare vergadering van de ledenraad en het bestuur van Haag Atletiek plaats. De vergadering begint om 19:30 uur in het clubgebouw aan de Laan van Poot. De leden kunnen de bijeenkomst als toehoorder bijwonen. De belangrijkste agendapunten zijn vaststellen jaarrekening 2019 en 2020 en wijzigen statuten en reglementen.

Nieuws Haag Atletiek Overzicht