Bericht van het bestuur

Corona
Alle begin is moeilijk. En dat geldt ook voor deze mail want opnieuw moeten we jullie aandacht vragen voor de Coronamaatregelen.  Gelukkig zijn er geen beperkingen voor de buitensport. Iedereen is bij ons welkom om buiten te sporten of ernaar te kijken. Natuurlijk schudden we geen handen, houden afstand, blijven thuis bij klachten en gaan in quarantaine bij een positieve test, maar we zijn blij dat er geen sluiting van de baan en de weg is voor sportende leden en ouders.

Anders ligt dit voor alle binnenruimten. Of het nu gaat om het krachthonk, de kleedkamers of de kantine, een Corona Toegang Bewijs  (CTB) voor 18-plussers is vanaf zaterdag 6 november verplicht. Dat geldt ook voor de trainingen en wedstrijden in sporthallen. Daaruit blijkt dat je gevaccineerd bent, genezen of negatief getest. Zonder CTB ben je binnen niet welkom. We rekenen erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Als vereniging moeten we dat controleren. Voor de kantine gaan we dat onder verantwoordelijkheid van de clubhuiscommissie nu ook intensiever doen. Voor de kleedkamers zal dat steekproefsgewijs gebeuren. Voor  het gebruik van het krachthonk en indooraccommodaties  dienen atleten hun trainer de CTB te laten zien. Dit betekent dat iedereen die de kantine en andere binnenruimtes gebruikt, de CTB mobiel of op papier en een identiteitsbewijs bij zich moet hebben. We realiseren ons dat dit zowel voor onze vrijwilligers, als voor onze leden en bezoekers lastig is, maar we gaan het gewoon doen.   

Het is jullie vast opgevallen dat we de rijrichting op het sportpark hebben vastgelegd: als je het sportpark binnenkomt, rijd je linksom naar het clubgebouw. Dit doen we voor de veiligheid van de kinderen en de atleten die rond de kantine verblijven of van daaruit vertrekken als ook om iedereen in de gelegenheid te stellen enige afstand te houden.

Khalid Chokoud en Olga Maas Nederlands Kampioen Marathon!
We hebben maar liefst twee nationaal kampioenen op de marathon. Daar zijn we supertrots op. Na zijn kwalificatie voor de Olympische Spelen dit jaar en de geboorte van zijn dochter levert Khalid opnieuw een topprestatie. En Olga Maas werd nationaal kampioen in de categorie V45. Op de nieuwjaarsreceptie op 8 januari  hopen we dat met elkaar uitgebreid te vieren.

Clubkampioenschappen
In het weekend van 2 en 3 oktober vonden op onze baan de Clubkampioenschappen plaats. Vooral op de zondag regende het nagenoeg de hele dag. Ondanks het hondenweer hebben ca. 200 (jeugd)leden aan bijna alle onderdelen deelgenomen. Daarvoor verdienen ze complimenten, want het was echt bar en boos af en toe. Maar woorden van complimenten, lof en dankbaarheid schieten tekort voor de ouders en de vele tientallen vrijwilligers die op zaterdag en zondag in touw zijn geweest om ons Clubkampioenschap tot een succes te maken, van de bar- tot de baanploeg, van de wedstrijdleiding tot de juryleden, van de trainers tot de pupillencoördinatoren. Wat mogen wij op zulke dagen trots zijn op Haag. Een hele diepe buiging voor al die vrijwilligers. En als je dan leest dat een aantal verenigingen hun clubkampioenschappen hebben gecanceld vanwege het weer, realiseer je je wat een bikkels wij bij Haag zijn. Ongelofelijk bedankt allemaal.

Grote Club Actie
Dit jaar komt de opbrengst van de Grote Club Actie geheel ten goede aan het organiseren van clinics van onze topatleten aan onze jeugd. Hiermee beogen we meerdere doelen tegelijk. We bieden onze jeugd interessante, hoogwaardige activiteiten, onze jeugdige topatleten ondersteunen we met een financiële vergoeding en we ontlasten de trainers. Meerdere redenen dus om flink veel loten te kopen. U kunt dit doen door via www.clubactie.nl loten te kopen en Haag Atletiek in te vullen als de vereniging ten behoeve waarvan u de loten koopt. 

Vrijwilligers gezocht
Het vraagt inzet van ons allemaal om de topclub te blijven die we zijn. Wij zoeken onder meer trainers voor de jeugd. We kunnen momenteel niet alle belangstellende kinderen plaatsen. Onze Haag junioren staan te springen om extra trainers. Belangstelling? Meld je aan bij mike.eelkema@swsdh.nl .

Ook onze sponsorcommissie kan versterking gebruiken. Met sponsors kunnen we zoveel meer: een betere accommodatie, betere medische en sporttechnische begeleiding, trainingskampen organiseren, etc. Wie zin heeft de schouders eronder te zetten en een heel klein beetje kijk heeft op sponsoring en fondsenwerving, laat van je horen via sponsoring@haagatletiek.nl . Alleen sponsoren mag natuurlijk ook.

Tenslotte zijn we op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen het clubhuis  op te knappen en/of daar goede ideeën voor hebben. Meld je aan bij Theo van der Linden, tejonie@gmail.com .   

 

Bij voorbaat heel hartelijk dank en hou je Haags,

Namens het bestuur 

Pierre Heijnen

Nieuws Haag Atletiek Overzicht