Vertrouwenscontactpersoon

Bij HAAG Atletiek moet iedere atleet, loper, trainer of coach in een gezonde en veilige omgeving kunnen sporten of trainen. Gedrag of taalgebruik, dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, wordt niet getolereerd.
Ongewenst gedrag heeft immers gevolgen voor de betrokkene(n), de sfeer, de sportieve prestaties, het imago van de vereniging en de Atletiekunie. Iemand, die ongewenst gedrag wil melden, kan op elk moment contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon (VCP), die vertrouwelijk omgaat met de informatie. De VCP begeleidt, adviseert, ondersteunt en verwijst eventueel naar professionele hulpverlening.

ren_kropman_1.jpg                                Renée van Engelen

         René Kropman                                        Renée van Engelen

De vertrouwenscontactpersonen zijn te bereiken op:

Renée van Engelen, e-adres reneevanengelen@hotmail.com, M 06 83223545
René Kropman, e-adres kropking@ziggo.nl,  M 06-52055342