Samenstelling ledenraad Haag Atletiek 2022.

Per 1 januari is de samenstelling van de ledenraad van Haag Atletiek gewijzigd. Er zijn 4 nieuwe leden.

Aftredend en niet herkiesbaar waren:

- Bas Uitbeijerse

- Gerard van Lieshout

Tussentijds aftredend:

- Annemiek van der Meer

- Jeroen van Aken

Voor deze 4 vacatures hebben de volgende personen zich aangemeld:

- Govert van Loon

- Henri van Geffen

- Maikel van Gemert

- Vincent Holleman

Aangezien er zich niet meerdere leden kandidaat gesteld hebben, hoefde er dus geen verkiezingen georganiseerd te worden.

Hiermee is de ledenraad dus weer voltallig.

Samenstelling ledenraad per 1 januari 2022

 

Nieuws Haag Atletiek Overzicht