Vervelend incident bij Haag

Afgelopen zomer heeft een incident plaatsgevonden waarbij een trainster zich  racistisch zou hebben uitgelaten jegens een jeugdlid ten overstaan van andere jeugdleden. Het bestuur heeft het incident onderzocht, gesprekken gevoerd met de betrokkenen, de vertrouwens contact persoon ingeschakeld. Dit heeft geleid tot excuses van de betrokken trainster, eerst schriftelijk, later mondeling. De vader van het jeugdlid, tevens ook jeugdtrainer, neemt hier geen genoegen mee. Dit heeft geleid tot een artikel over dit incident en de afhandeling ervan in het Algemeen Dagblad. Omdat de klager ontevreden blijft, heeft het bestuur de tuchtcommissie gevraagd het incident nader te onderzoeken.

Het bestuur hecht er aan dat Haag Atletiek iedereen een veilige plek biedt om te kunnen sporten en presteren en roept alle leden zich in te spannen om dat veilige sportklimaat te bevorderen.

 

Nieuws Haag Atletiek Overzicht