Bericht van het bestuur

Coronamaatregelen
Vanaf a.s. vrijdag 18 februari verdwijnen de 1.5 m afstand en de mondkapjesplicht en vanaf vrijdag 25 februari ook de coronapas. Vanaf die datum gelden bij Haag Atletiek alleen nog de basisregels zoals het thuisblijven bij klachten, handen wassen, hoesten in de elleboog en goed ventileren. Wij zijn daar ongelooflijk blij mee. Eindelijk kunnen we het verenigingsleven weer volop oppakken zoals we dat gewend waren.

Lenteborrel zaterdag 2 april, 16.00 uur
In plaats van de traditionele nieuwjaarsborrel organiseren we op zaterdag 2 april, in het weekend van de testwedstrijden, een geweldige lenteborrel om 16.00 uur in ons clubgebouw. We hopen zoveel mogelijk leden daar te ontmoeten en samen met jullie het glas te heffen op het nieuwe (zomer)atletiekseizoen. We zullen bij deze lenteborrel onder meer aandacht besteden aan de benoeming van de leden van verdiensten en ereleden, alsmede aan andere bijzondere sportieve en vrijwilligersprestaties.

Alternatieve CPC voor de jeugd op 13 maart, 13.00 uur
Helaas gaat de CPC op 13 maart opnieuw niet door. Die wordt uitgesteld tot 25 september. Dat betekent dat we ons CPC-project tot die tijd verlengen. En onze jeugd, geboren vanaf 1 januari 2009, bieden we nu al een leuk alternatief. Dit geldt ook voor kinderen van basisscholen die voornemens waren deel te nemen aan de CPC. Zondag 13 maart om 13.00 uur organiseren wij een mooie loop vanaf onze baan door de Westduinen van 1,8 (1 ronde) of 3,6 km (2 rondes). Alle deelnemers ontvangen een medaille. Doe mee. Vrijwilligers zijn van harte welkom: meld je aan bij janpasschier@ziggo.nl. 

Grote Club Actie 2022
Dit jaar gaan we weer proberen veel loten te verkopen voor onze jeugd. Daarmee hopen we een mooi bedrag op te halen voor extra jeugdactiviteiten. Wij zoeken vier vrijwilligers om dit te organiseren. Het is een overzichtelijke klus, vooral in het najaar. Een mooie klus voor ouders van pupillen en jonge junioren in het kader van het “verplichte” vrijwilligerswerk. Geef je op bij Theo van der Linden tejonie@gmail.com. 

Fotocollage Isis Ferrier
Het is bijna 2 jaar geleden dat ons jeugdlid Isis Ferrier op 14-jarige leeftijd overleed. Dit had een grote impact, vooral op haar trainer(s) en teamgenoten. In overleg met haar ouders zal op dinsdag 22 februari om 18.15 uur in ons clubgebouw een fotocollage ter herinnering aan haar worden onthuld. Wie daarbij wil zijn, is van harte welkom. 

Een veilig sportklimaat voor iedereen
Haag Atletiek hecht sterk aan een klimaat waarin ieder lid zich veilig en gewaardeerd voelt, ongeacht achtergrond, leeftijd, sekse of wat dan ook. Op veel plekken (media, sport, cultuur) blijken vooral meisjes en vrouwen geconfronteerd te worden met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en/of machtsmisbruik. Het bestuur roept iedereen op oog te hebben voor elkaar, elkaar zo nodig aan te spreken op gedrag dat als ongewenst kan worden ervaren en voor elkaar te zorgen. Mochten er leden zijn die hierover signalen willen afgeven/delen, neem dan contact op met de klachtenfunctionaris Manon van der Velden, sechaag@gmail.com of de vertrouwenscontactpersonen. Renée van Engelen reneevanengelen@hotmail.com, M06-83223545 of René Kropman kropking@ziggo.nl , M06-52055342. 

Met sportieve groet,
Pierre Heijnen namens bestuur Haag Atletiek

 

Nieuws Haag Atletiek Overzicht