Beëindiging combinatie lidmaatschap Atletiekunie – KWBN

Haag atletiek kent een aantal leden die een gecombineerd lidmaatschap hebben. Dit lidmaatschap wordt beëindigd op 31-12-2022. 

Hieronder voor de leden die dit combinatie lidmaatschap hebben, een bericht van de Atletiekunie: 

"Sinds 2007 hebben wij een overeenkomst met de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN) waarin is vastgelegd dat leden van de Atletiekunie die bij ons geregistreerd zijn als wandelaar, automatisch ook als lid worden aangemeld bij de KWbN. Het zogenaamde combi-lidmaatschap. 
De jaarlijkse basiscontributie hiervan is gelijk aan die van de andere volwassen leden waarbij wandelaars zowel lid zijn van de Atletiekunie als van de KWbN. Wij dragen hiervoor jaarlijks een bedrag (een deel van de basiscontributie) per wandellid af aan de KWbN. De wandelaars ontvangen in ruil hiervoor een ledenpas, de wandelkalender en vier keer per jaar het wandelmagazine.
De KWbN zal de wandelleden binnenkort via een mailing benaderen om de hierboven genoemde voordelen (ledenpas, wandelkalender, magazine) rechtstreeks af te nemen via een individueel lidmaatschap. Daarna zal de KWbN de contactgegevens van de combileden uit hun systeem verwijderen."

Mochten er nog vragen zijn, dan kan contact worden opgenomen met de ledenadministratie: conhaag@gmail.com

Nieuws Haag Atletiek Overzicht