Klachtenfunctionaris

Als u een klacht heeft over iets wat u meegemaakt of gezien hebt bij Haag Atletiek, kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris.

Een klacht kan over uiteenlopende zaken gaan. Van kapotte wc’s tot parkeeroverlast, van ontoereikend trainingsmateriaal tot contributiebepaling en –inning, van gebruik van het krachthonk tot gedrag van vrijwilligers, trainers en leden onderling jegens elkaar (bejegeningsklachten). De klachtenfunctionaris leidt de klachten door naar de verantwoordelijke functionaris/commissie, en probeert indien mogelijk samen met alle betrokkenen tot een bevredigende oplossing te komen.
De klachtenfunctionaris is te bereiken via secretaris@haagatletiek.nl.

Klachtenprocedure van HAAG Atletiek