Vacature penningmeester Haag Atletiek

De penningmeester heeft een spilfunctie in het bestuur. Een goed financieel beheer geeft rust en perspectief binnen de hele vereniging. Los van financieel inzicht, en scherp zijn op gemaakte afspraken verwachten we van de penningmeester een constructieve en collegiale houding. Een prachtige functie die er toe doet want Haag Atletiek is een van de grootste en prominentste sportverenigingen van Den Haag. Lees meer

Oproep kandidaatstelling ledenraad Haag Atletiek

SAMENSTELLING LEDENRAAD PER 1-1-2020
Eind 2018 hebben verkiezingen plaatsgevonden voor de ledenraad 2019
Per 1 januari 2020 treden 7 van de 21 leden van de ledenraad af.  Drie van hen hebben zich herkiesbaar gesteld. Dat zijn:
 Ton Gerritsen;
 Corry Fransen;
 Rob de Does.
Daarnaast zijn er vier leden tussentijds aftredend.

De aftredende leden van de ledenraad hebben een aantal kandidaten gepolst die positief hebben gereageerd op het lidmaatschap van de ledenraad, te weten:
  Mark Bovens;
  Bert Lammerts;
  Jeroen van Aken;
  Maikel van Gemert;
  Maurik de Groot Lees meer