Inning contributies HAAG Atletiek

Na nieuwjaardag trof je als lid van HAAG Atletiek de jaarlijkse contributiebrief op je deurmat aan. En nu nog even niet….
Er wordt hard gewerkt aan de omzetting van alle verenigingsadministraties naar een moderne, digitale administratie. Deze complexe operatie vergt veel tijd, maar het eind komt in zicht.
Eind deze week wordt een eerste stap gezet met het digitaal inschrijven en muteren van je eigen lidmaatschapsgegevens via de website van HAAG Atletiek. Lees dan de informatie op de website en facebook.Medio januari 2018 volgt uitgebreide informatie betreffende de inning van de verenigingscontributies voor het jaar 2018 en verder. Wij verzoeken jullie deze informatie af te wachten en nog niet tot betaling over te gaan.
Er zijn een paar trouwe leden die de contributie voor 2018 al hebben overgemaakt. Geen probleem. Indien hier aanleiding toe is, neemt de ledenadministratie contact met hen op.

We houden jullie via de website, facebook en de muurkrant op de hoogte van de verdere ontwikkeling betreffende de veranderingen in de verenigingsadministratie.

Met sportieve groet,

Jaap Turkesteen, voorzitter.