Jongeren en Alcohol / Goede vochthuishouding bij Sport

Stichting Jeugd en Alcohol

Op donderdag 13 april 2017 wordt, op initiatief van de Stichting Vrienden van Haag Atletiek, om 19.30 uur een presentatie ‘Jongeren en Alcohol’ gegeven en aansluitend een workshop over ‘Goede vochthuishouding bij Sport’.
Locatie: clubhuis Haag Atletiek, Laan van Poot 353a, 2566 DA Den Haag.

De presentatie ‘Jongeren en Alcohol’ wordt gegeven door Nico van der Lely, kinderarts in het Reinier de Graafgasthuis in Delft.
Van der Lely is de deskundige op het gebied van alcoholpreventie in Nederland. Hij is bestuurlid van de Stichting Jeugd en Alcohol, die zich bezig houdt met directe en indirecte schade van alcohol op het zich ontwikkelende kind (www.stichtingjeugdenalcohol.nl)

Daarna geeft Annemieke van der Haas, sportdiëtist, een interactieve workshop met als thema: ‘Goede vochthuishouding bij Sport’.
Aan bod zal komen:
-welke voedingsstoffen zijn belangrijk voor een sporter?
-welke voedingsstoffen zitten in verschillende dranken?
-welke dranken zijn geschikt of ongeschikt bij sport?
-wat is een hypertone/isotone of hypotone sportdrank?
-hoeveel vocht heb je nodig voor, tijdens en na een inspanning?
-wat gebeurt er bij een vochttekort?

Alle junioren van Haag Atletiek en hun ouders zijn hier voor uitgenodigd.

Andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Vrienden van HAAG AtletietiekLogo nsf