Let op!!! Wijzigingen in het chrono van zondag 3 juni NK Meerkamp Junioren

Beste atleten en begeleiders,

Graag vragen wij je aandacht voor de volgende punten voor het komende NK Meerkamp Junioren, dat
gehouden wordt op de atletiekbaan van Haag Atletiek, Laan van Poot 353A, Den Haag op 2 en 3 juni
aanstaande.

Let op ZONDAG 3 juni is het CHRONO aangepast!!!!!

Chrono

Chronologisch overzicht NK meerkamp AB junioren + bijprogramma : click hier


Melden
(startnummer- en meldbureau)

Uiterlijk 1 uur vóór aanvang van het eerste wedstrijdonderdeel per dag moet je je bij het meldbureau hebben gemeld. Dit is te vinden bij het wedstrijdsecretariaat.
Melden voor de volgende wedstrijdonderdelen moet in de rest room/call room gebeuren volgens de meldtijden van de call room voor de deelnemers van het NK meerkamp.
Voor de deelnemers van het bij programma kan dit naast de kantine bij het verzamelpunt.

Meld- en call roomtijden: zaterdag en zondag

Atleten die te laat dreigen te komen voor de eerste melding (bijv. door files) kunnen telefonisch contact opnemen met 06 – 18 13 45 38.
Het niet of niet tijdig tekenen van de deelnemerslijst c.q. niet tijdig melden in de rest room/call room betekent NIET DEELNEMEN!
De startnummers dien je persoonlijk af te halen bij het startnummerbureau, naast het meldbureau.
Het afmelden voor een volgend onderdeel dient te gebeuren bij het secretariaat.

Afmelden

De deelnemerslijsten zijn gepubliceerd op atletiek.nu. Afmeldingen graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan de wedstrijdsecretaris: fysio@ziggo.nl.
Hierbij geldt dat het inschrijfgeld na de screening niet wordt gerestitueerd.
Afmelden voor zaterdag 2 juni uiterlijk doorgeven op vrijdag 1 juni voor 18.00 uur.
Voor zondag 3 juni uiterlijk doorgeven zaterdag 2 juni voor 18.00 uur aan mailadres: fysio@ziggo.nl.
Afmeldingen op de wedstrijddag kunnen doorgegeven worden via: 06 – 18 13 45 38.

Startnummers

De startnummers mogen niet omgevouwen worden, op straffe van uitsluiting of diskwalificatie.
De startnummers dienen aan borst- en rugzijde gedragen te worden, m.u.v. de springonderdelen. De startnummers gelden voor de gehele duur van het NK.


Kleedkamers, massage, warming-up en EHBO

De kleedkamers bevinden zich naast het clubgebouw. De fysiotherapieruimte bevindt zich naast het wedstrijdsecretariaat.
De warming-up kan plaatsvinden op het grasveld naast de kantine. Er is geen aparte warming-up accommodatie voor speer, discus en kogel.
Klik hier voor een plattegrond van de accommodatie.


Call room

De call room bevindt zich in de rest room, die is gelegen aan het eind van het gebouw met de kleedkamers (ingang om de hoek).
Vanuit de rest room/call room vertrekken de deelnemers gezamenlijk met de betreffende jury naar het wedstrijdterrein.
Meld- en call roomtijden: zaterdag en zondag.

Wedstrijdterrein

De rond-, sprint- en aanloopbanen zijn van kunststof. Aanloopmarkeringen e.d. worden door de organisatie beschikbaar gesteld.
Bij het hoogspringen is alleen tape toegestaan. Dit wordt door de organisatie beschikbaar gesteld en dient na afloop door je zelf weer te worden verwijderd.
Het is verboden viltstift, krijt, e.d. op de baan te gebruiken!
Om het publiek goed zicht te geven op de wedstrijd is het middenterrein alleen toegankelijk voor atleten en medewerkers die deelnemen aan c.q. assisteren bij de lopende onderdelen.

Verlaten wedstrijdterrein

Bij de technische onderdelen mag een atleet, met toestemming en onder begeleiding van een jurylid, het wedstrijdterrein verlaten.
Dit moet vooraf aan de scheidsrechter of de chef van het juryteam van het betreffende onderdeel worden gevraagd.

Serie- en baanindeling looponderdelen

De loting, serie- en baanindeling geschiedt, conform het wedstijdreglement, door de technisch gedelegeerden van de Atletiekunie.

Aanvang- en vervolghoogten

Hoogspringen
MB 1.40 m + 3 cm
MA 1.30 m + 3 cm
JB 1.54 m + 3 cm
JA 1.65 m + 3 cm
Polsstokhoogspringen
JB 2.65 m + 10 cm
JA 2.45 m + 10 cm

Werp- en stootmateriaal en polsstokken (incl. meten en wegen)

Eigen materiaal moet uiterlijk 1uur voor aanvang van het onderdeel worden ingeleverd in de materiaalberging aan de kop van het  gebouw met de kleedkamers.
De polsstokken kunnen tot uiterlijk 1,5 uur voor aanvang van het onderdeel bij de materiaalberging worden afgeleverd.

Parkeren

Rond de accommodatie van Haag Atletiek is waarschijnlijk voldoende parkeergelegenheid.
Bij de sportvelden aan de Daal en Bergselaan en de Savornin Lohmanlaan is ook parkeergelegenheid.
De organisatie wenst iedereen een succesvol kampioenschap toe!

PS: Op zoek naar een routebeschrijving? Bezoek de website www.haagatletiek.nl.
Op 2 en 3 juni is een deel van de Sportlaan afgesloten. Vooral reizigers uit het zuiden zullen daar hinder van ondervinden.
Op http://www.kijkduinhoutrust.nl/ staat een meer informatie met omrijroutes of lees de Flyer met overzicht afsluitingen.

Informatiebulletin compleet
Informatiebulletin verkorte versie.