Erelid en oud voorzitter Hans Koomen (92) overleden

Zaterdag 24 februari overleed op 92 jarige leeftijd ons erelid en voormalig bestuurslid (secretaris en voorzitter) Hans Koomen. Hans werd lid op 1 september 1940, dus was al 77 jaar lid. In 1957 werd hij voorzitter van onze roemruchte voorganger Vlug en Lenig. Die rol vervulde hij tot in 1967 en was een van de initiatiefnemers van de fusie van op dat moment de twee grootmachten in de atletiekwereld: Vlug en Lenig en De Trekvogels. Hans werd in 2013 nog voor ons clubblad geïnterviewd.

Lees meer

Nieuwe voorzitter en bestuurslid wedstrijdatletiek!

Afgelopen donderdag 8 juni benoemde de ledenraad unaniem onze nieuwe voorzitter, Jaap Turkesteen, en bestuurslid wedstrijdatletiek, Anne vd Kooi. Zij zullen zich voorstellen in Haagse Bluf nummer 3 van dit jaar!

Welkom Jaap en Anne. Door de invulling van deze twee bestuursfuncties die lange tijd vacant waren is het bestuur weer op volle sterkte. Ook omdat Theo van der Linden, interne zaken, en Peter Jutte, beheer en accommodatie, zich voor een tweede termijn als bestuurslid herkiesbaar stelden en door de ledenraad unaniem werden (her) benoemd.

voorzitter Jaap (links) en Anne, bestuurslid wedstrijdatletiek

Lees meer

Boudy Dede overleden

Vandaag ontvingen we bericht van zijn vrouw Irene dat Boudy Dede (ruim 36 jaar trouw en betrokken lid) vanmorgen is overleden. Het valt ons zwaar dat Boudy niet meer bij ons is. Zijn gezelligheid, de vele en vele deelnames aan de CPC, lange wandeltochten (Boudy was ook voorzitter van de Haagse wandelvereniging SDS) en ook zijn gezonde fanatisme bij zijn sportprestaties blijven bij ons in herinnering.

Het bestuur en al haar leden wensen Irene, verdere familie en vrienden veel sterkte in de komende tijd. Lees meer