Leden a.s. donderdagavond welkom!

 

A.s. donderdag 28 november vind de gezamenlijke vergadering plaats van de ledenraad en het bestuur (aanvang 20.00 uur clubgebouw). In deze vergadering komen diverse verenigingszaken aan bod. A.s. donderdag wordt onder meer gesproken over:

  • de contributie voor het jaar 2020 (gedifferentieerde verhogingen)
  • de stand van zaken over een eventuele indoor hal bij Haag Atletiek
  • vergoedingen voor het geven van trainingen
  • veilig en vertrouwd sporten
  • samenstelling bestuur en de huidige vacatures.

Een zeer heuglijk onderdeel van dit agendapunt is de voordracht en benoeming (de ledenraad dient dit nog wel formeel te besluiten) van onze nieuwe voorzitter. Benieuwd wie dat is; kom a.s. donderdag naar de vergadering. Lees meer

Vergadering ledenraad en bestuur donderdag 29 november a.s.

Donderdag 29 november a.s. vindt in de BSO ruimte van het clubgebouw de tweede vergadering van dit jaar plaats van de ledenraad en het bestuur. Deze vergadering is voor iedereen toegankelijk. Wil je of heb je iets te melden over de agenda- of andere punten die zich afspelen binnen de vereniging wendt je dan tot de ledenraad: LedenraadHaag@gmail.com  De ledenraad is reeds in het bezit van de agenda en stukken en vergadert daar zelf a.s. donderdag 22 november over.

De ledenraad (21 leden) vertegenwoordigt en spreekt namens de leden en zij heeft stemrecht tijdens de vergadering.

Wil je de bij de agenda horende stukken ontvangen mail dan naar secHaag@gmail.com

Lees meer

Erelid en oud voorzitter Hans Koomen (92) overleden

Zaterdag 24 februari overleed op 92 jarige leeftijd ons erelid en voormalig bestuurslid (secretaris en voorzitter) Hans Koomen. Hans werd lid op 1 september 1940, dus was al 77 jaar lid. In 1957 werd hij voorzitter van onze roemruchte voorganger Vlug en Lenig. Die rol vervulde hij tot in 1967 en was een van de initiatiefnemers van de fusie van op dat moment de twee grootmachten in de atletiekwereld: Vlug en Lenig en De Trekvogels. Hans werd in 2013 nog voor ons clubblad geïnterviewd.

Lees meer

Nieuwe voorzitter en bestuurslid wedstrijdatletiek!

Afgelopen donderdag 8 juni benoemde de ledenraad unaniem onze nieuwe voorzitter, Jaap Turkesteen, en bestuurslid wedstrijdatletiek, Anne vd Kooi. Zij zullen zich voorstellen in Haagse Bluf nummer 3 van dit jaar!

Welkom Jaap en Anne. Door de invulling van deze twee bestuursfuncties die lange tijd vacant waren is het bestuur weer op volle sterkte. Ook omdat Theo van der Linden, interne zaken, en Peter Jutte, beheer en accommodatie, zich voor een tweede termijn als bestuurslid herkiesbaar stelden en door de ledenraad unaniem werden (her) benoemd.

voorzitter Jaap (links) en Anne, bestuurslid wedstrijdatletiek

Lees meer

Boudy Dede overleden

Vandaag ontvingen we bericht van zijn vrouw Irene dat Boudy Dede (ruim 36 jaar trouw en betrokken lid) vanmorgen is overleden. Het valt ons zwaar dat Boudy niet meer bij ons is. Zijn gezelligheid, de vele en vele deelnames aan de CPC, lange wandeltochten (Boudy was ook voorzitter van de Haagse wandelvereniging SDS) en ook zijn gezonde fanatisme bij zijn sportprestaties blijven bij ons in herinnering.

Het bestuur en al haar leden wensen Irene, verdere familie en vrienden veel sterkte in de komende tijd. Lees meer