Bestuur en organisatie

Bestuur

Het bestuur van Haag Atletiek kent bij een volledige bezetting negen leden onder leiding van de voorzitter. Ieder bestuurslid werkt samen met een of meerdere commissies.

Voorzitter: Pierre Heijnen

Secretaris: Wim van Es

Penningmeester: Theo Wentink

Loopgroepen: Jan Slootweg

PR, Sponsoring en Communicatie: Louis Hueber

Jeugd: Roos Wijnhoven

Baanatletiek: Anne van der Kooi

Accommodatie: Peter Jutte

Interne zaken: Theo van der Linden

De contactgegevens van de bestuursleden staan bij contact.

Ledenraad

HAAG Atletiek heeft een ledenraad.

Gedragsregels

De vereniging HAAG Atletiek volgt een aantal gedragsregels.

Vertrouwenscontactpersoon

Bij HAAG Atletiek moet iedere atleet, loper, trainer of coach in een gezonde en veilige omgeving kunnen sporten of trainen. Gedrag of taalgebruik, dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, wordt niet getolereerd. Ongewenst gedrag heeft immers gevolgen voor de betrokkene(n), de sfeer, de sportieve prestaties, het imago van de vereniging en de Atletiekunie. Iemand, die ongewenst gedrag wil melden, kan op elk moment contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon (VCP), die vertrouwelijk omgaat met de informatie. De VCP begeleidt, adviseert, ondersteunt en verwijst eventueel naar professionele hulpverlening.

Klik HIER voor de vertrouwenscontactpersonen van Haag Atletiek.

Ook kan men terecht bij het NOC*NSF Meldpunt (0900-202 5590) met vragen, twijfels of om een melding te doen. Op nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport meer informatie te vinden.