Netwerkborrel ondernemers

Ben jij zelfstandig ondernemer en sport je bij Haag Atletiek of ben je zelfstandig ondernemer en op een andere manier verbonden aan HAAG Atletiek, bijvoorbeeld via sponsoring? Dan hebben we je iets interessants te bieden!
HOW! (Haag Onderneemt/Werkt) organiseert op vrijdag 21 september om 16.30 uur een netwerkborrel in het clubhuis van HAAG Atletiek. Tijdens deze borrel is er de mogelijkheid om kennis te maken met andere sportieve ondernemers en kun je jouw zakelijk netwerk uitbreiden.

Aanmelden kan nog tot op 20 september.

Meer informatie en aanmelden via de website: www.haagatletiek.nl/ondernemers/

Haagse Bluf nr. 3 op de mat

Haagse Bluf 2018-3Op vrijdag 14 september valt Haagse Bluf nr. 3 op de mat. In dit nummer o.a. een interview met ons nieuwe bestuurslid Jeugdatletiek, Roos Wijnhoven, en onze vertrouwenspersoon, Conny de Jong.
Ook zit bij dit nummer een machtigingsformulier voor automatische incasso. Wil je dit invullen en versturen als je dat nog niet hebt gedaan? Dat scheelt onze vereniging veel werk (zie ook blz. 17 in dit nummer)!

Veel leesplezier!

Clubkampioenschappen

Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober organiseert de CAE de jaarlijkse clubkampioenschappen aan de Laan van Poot.  Voor alle categorieën staat er een meerkamp op het programma. Als je uiterlijk 29 september inschrijft is je deelname gegarandeerd.

Lees meer

Clubkampioenschappen Haag Atletiek op 6 en 7 oktober 2018

Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober organiseert de CAE de jaarlijkse clubkampioenschappen aan de Laan van Poot. Voor alle categorieen staat er een meerkamp op het programma. Inschrijven kan bij  atletiek.nu, dat kan individueel of via de trainingscoordinator.
Schrijf tijdig, uiterlijk 29 september, in. Dan is je deelname gegarandeerd. Lees hier meer over de regels rondom de inschrijving en info over het reglement. Daar lees je ook wat je moet doen als je liever geen meerkamp doet maar een individueel nummer.
Het chrono is rond 1 oktober bekend.

Berichtensysteem werkgroepen

Werkgroepen binnen HAAG Atletiek kunnen beschikken over een gezamenlijk systeem om berichten en documenten met elkaar uit te wisselen. Neem contact op met de webmaster als je met jouw werkgroep of commissie hiervan gebruik wilt maken.

Is onderstaand overzicht niet (goed) zichtbaar? Klik dan op: overzicht in apart tabblad.

Recreational Athletics (English spoken)

More than 50.000 foreign people – expats and their families and others – live in the The Hague area. Are you are one of them? We want you to feel at home in our city and have the opportunity to socialise and get fit at Haag Atletiek.

HAAG Atletiek is therefore excited to be offering recreational athletics in English. We have a group of highly skilled trainers for you who are genuine top athletes and expats themselves.

Amongst others, these trainers include:

  Ryan Shields, Jamaica/USA

 

Sprint

Diamond League sprinter Head trainer
  Fabian Florant, Dominica / Curacao

 

Triple jumper/ Sprint

HAAG Atletiek ambassador and Olympic athlete, Brazil 2016 Athletics Coach and coach in running fitness
  Esther Dankwah, Ghana

 

Sprint

Olympic athlete Athens, 2004 Athletics Coach and coach in running fitness
  Terrence Agard, Curacao

 

Sprint

Dutch team 4x400m, 400m; Dutch record holder 4x400m Athletics Coach and coach in running fitness

 

We offer amazing training facilities at our track, beach and dunes. These recreational work outs will be in a Small Group Training format (8-10, max 12 persons) to ensure the workouts are safe and you get the personal attention required. Furthermore, verbal cueing and focusing form and technique will be an important part of the programme.

Individuals of any level of athletic ability are absolutely welcome. Socialising, have fun and being part of a group is a vital part of training and motivation to train. To that end, we will make sure you have an opportunity after the training to grab a cup of coffee/drink with your training buddies! If you are interested please drop in for a free trial workout.

Time of Training:

Every Wednesday, 9.30am – 10:30am hrs followed by 30mins to cool down, re-hydrate and grab a coffee/drink etc.
Free demo launch Sep 19 and Sep 26. Start regular training sessions Oct 3.

Location:

Laan van Poot 353A
2566 DA Den Haag
Near The Hague’s International Zone

Pricing:

Year subscription Jan-Dec E 600, a direct debit of E 50 per month can be set up.
Subscription via this link https://pr01.allunited.nl/club.php?section=HAAGATLETIEK&tmode=application1

If you have any questions, please send an e-mail to expats@haagatletiek.nl

Hopefully see you at HAAG Atletiek!

Privacy

Om alle verenigingsactiviteiten te kunnen uitvoeren verwerkt HAAG atletiek persoonsgegevens.

 

Lees alles over privacy bij HAAG Atletiek in de Privacyverklaring.

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING HAAG ATLETIEK MEI 2018

Dit is een privacyverklaring van Haag Atletiek, gevestigd aan het adres Laan van Poot 353A, 2566DA ’s-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40411833. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken persoonsgegevens van u indien u:
a. zich aanmeldt tot lid van onze vereniging;
b. mutaties in uw persoonsgegevens aanlevert of zelf muteert in het ledenadministratiesysteem All United;
c. zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
d. in dienst treedt bij onze vereniging.

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
a. naam-, leeftijds-, geslacht-, familie- en adresgegevens;
b. een pasfoto;
c. financiële gegevens (bank- of gironummer) voor automatische incasso of het doen van uitbetalingen;
d. personeels- en salarisgegevens;
e. communicatiegegevens (e-mailadres en (mobiele) telefoongegevens);
f. lidmaatschapsgegevens van de Atletiekunie;
g. in zeer bijzondere gevallen: medische gegevens voor zover deze van belang zijn voor een gezonde atletiekbeoefening;
h. gegevens betreffende de Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en de Gedragsverklaring;
i. gegevens betreffende de gemeentelijke Ooievaarspas.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:
a. het lidmaatschap te effectueren;
b. nieuwsbrieven en het cluborgaan te verzenden;
c. u te kunnen inschrijven voor wedstrijden;
d. contact met u op te nemen of te onderhouden;
e. de website te optimaliseren;
f. u te kunnen begeleiden bij blessurebehandeling of – wanneer sprake is van een handicap – u te kunnen indelen in een bijzondere groep (bijvoorbeeld als racerunner);
g. te waarborgen dat leden in een veilige omgeving atletiek kunnen beoefenen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met Theo van der Linden, bestuurslid interne zaken en contactpersoon voor de naleving van de AVG per email privacyHAAG@gmail.com voor:
a. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
b. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken (u kunt ook zelf een overzicht downloaden via de ledenmodule van All United);
d. correctie, beperking, het wissen of overdracht van uw gegevens;
e. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Haag Atletiek.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
a. de Atletiekunie;
b. giro- en bankinstellingen voor automatische incasso of het doen van uitbetalingen;
c. de verzendorganisatie van het verenigingsorgaan en andere nieuwsbrieven;
d. de beheerder van ons administratiesysteem All United;
e. de beheerder van onze website;
f. de gemeente Den Haag.

4.2 Deze derden gebruiken de gegevens voor:
a. het communiceren van lidmaatschapsgegevens en het muteren van persoons- en communicatiegegevens;
b. het innen van de verschuldigde contributiebedragen of -donaties;
c. het naar u kunnen versturen van het verenigingsorgaan en andere publicaties;
d. het op een beveiligde server opslaan en ontsluiten van de leden- vrijwilligers- en donateursgegevens;
e. het publiceren van naamsinformatie in artikelen of bij foto’s op de website of Facebook-pagina’s van Haag Atletiek en op andere sociale media;
f. het uitwisselen van persoonsgegevens met de gemeente voor het kunnen verkrijgen van kortingen op basis van de Ooievaarspas.

4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website of Facebook-pagina, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

5.1 Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht. Indien u daar prijs op stelt kunnen wij uw persoonsgegevens na beëindiging van het lidmaatschap anonimiseren, zodat deze gegevens niet meer tot uw persoon herleidbaar zijn (het zogenaamde recht van vergetelheid). U kunt dat ook zelf vastleggen in de ledenmodule van AllUnited.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.