CSU Cleanteam in actie bij HAAG Atletiek

Op 18 oktober jl. was het Clean Team van CSU actief bij HAAG Atletiek. Viktor van der Valk had deze prijs gewonnen als lid van de Business Club bij ADO Den Haag en aangeboden aan HAAG Atletiek. Het Clean Team van CSU heeft de vloer van ons clubhuis opgepoetst, de keuken geboend en de toiletgroepen gesopt. Hartelijk dank Viktor en CSU Cleanteam!


Filmpje openen in Youtube: https://youtu.be/nfaObErLBXM

Sponsors oude tekst

We bieden sponsors een bord langs de baan, advertentie in het clubblad, banner op de website, advertentie op de muurkrant of sponsorafspraken op maat. Sponsors helpen de vereniging zo bij het waarmaken van (sportieve) ambities. Bekijk de info op de site of mail naar sponsoring@haagatletiek.nl. Lees meer

Inning contributie 2019 Haag Atletiek

De ledenadministrateur, Marian van Es, heeft het boekjaar 2018 afgesloten en is hard bezig geweest met het aanmaken van de facturen voor het contributiejaar 2019.
Inmiddels heeft 60% van de leden een machtiging voor betalen via automatische incasso afgegeven. Dit scheelt veel tijd binnen het proces van contributie-inning. Dank hiervoor. Wil je ook het werk van de ledenadministratie verlichten, download dan hier het machtigingsformulier. Lees meer

Verklaring bestuur n.a.v. berichtgeving over voormalig coach van o.a. Haag Atletiek

Gezien de media aandacht voor de gedragingen van een voormalige coach van onder andere Haag Atletiek laat het bestuur het volgende weten.
Eind november 2017 deed een meerderjarige atlete een klacht over grensoverschrijdend gedrag. Daarop hebben bestuursleden samen met de vertrouwenspersoon een gesprek gevoerd met de trainer. De trainer ontkende de aantijgingen maar er was voor het bestuur voldoende aanleiding om hem per 10 december 2017 op non actief te stellen.
Daarna is melding gedaan bij de Atletiekunie en aangedrongen op onderzoek. De door de coach getrainde atleten zijn op de hoogte gesteld en met de ledenraad is de kwestie besproken.

Verder heeft het bestuur gekeken naar eerdere meldingen over grensoverschrijdend gedrag. In 2012 is er sprake is geweest van toenadering tot een atlete die ongepast was.

Onze melding gaf de Atletiek Unie aanleiding voor onderzoek naar de trainersloopbaan van de bewuste coach bij verschillende verenigingen. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Instituut voor de Sportrechtspraak en gepubliceerd in september 2018. Het resulteerde in een levenslange schorsing van de atletiektrainer die van 2009 tm 2017 bij Haag Atletiek actief was.

Voor vragen naar aanleiding van dit bericht:

Leden Haag Atletiek: Theo van der Linden 0621863226

Externen/niet leden (b.v. pers): Louis Hueber 0655740059

Voor eventuele nieuwe meldingen van ongewenst gedrag: Conny de Jong 0650768645 (vertrouwenspersoon Haag Atletiek)

Nieuwjaarsreceptie

Op zaterdagmiddag 12 januari jl. vond de traditionele Nieuwjaarsreceptie plaats bij HAAG Atletiek in het clubhuis aan de Laan van Poot. Tijdens deze receptie zijn diverse leden in het zonnetje gezet voor hun inzet bij HAAG Atletiek.

Lees meer

Uitslag Ledenraad

Afgelopen 2 weken hebben leden van HAAG kunnen stemmen op één van de 8 kandidaten voor de ledenraad (voor 7 vacatures).
De kandidaten hebben zich op de website van HAAG geprofileerd met foto en motivatie waarom ze voor de ledenraad gekozen wilde worden en daarnaast binnen de vereniging stemmers geronseld.
En dat heeft gewerkt! Ruim 2/3 van de stemmen is digitaal uitgebracht; 1/3 van de stemmen via de post en op afgelopen dinsdag- en woensdagavond in het clubhuis van HAAG.

Lees meer