Ledenraad

Haag Atletiek kent geen algemene ledenvergadering zoals bij veel verenigingen gebruikelijk is, maar heeft een ledenraad. De ledenraad bestaat uit 21 leden die door de leden van de vereniging zijn gekozen. Minimaal twee keer per jaar vindt een bijeenkomst plaats tussen het bestuur en de ledenraad. De ledenraad vertegenwoordigt daarin alle leden van Haag Atletiek. De leden komen daarom uit alle onderdelen van de vereniging en zijn daarmee makkelijk aanspreekbaar.

Per 1 januari 2018 is de samenstelling van de ledenraad als volgt:

Henk Kop (voorzitter)
Rob de Does
Jacqueline van der Els
Corry Fransen
Ton Gerritsen
Cok van der Hoeven
Jelle de Kleine
Pieternel Kranendonk
Henk van Leeuwen
Frits Maas
Ellen Oostvogel
Michel van Osch
Gaby Overtoom
Helmy Pluis
Jos Ruiter
Bart van der Spek
Bas Uitbeijerse
Dirk Versluis
Bert Wentink
Paul Wernert
Dorothé van Westering

Een lid van de ledenraad wordt gekozen voor een periode van drie jaar en is driemaal herkiesbaar. Op 1 januari van elk jaar treden zeven leden van de ledenraad af.
Een lid dat zich kandidaat wil stellen moet dit vóór 1 december van het voorafgaande jaar schriftelijk kenbaar maken aan (de secretaris van) het bestuur. Voorwaarde is dat de kandidaat minimaal 18 jaar oud is. Daarnaast moet de kandidaatstelling worden ondersteund door vijf andere stemgerechtigde leden van de vereniging, door vermelding van hun naam en handtekening op de schriftelijke kandidaatstelling.

De ledenraad heeft Henk Kop tot voorzitter gekozen. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 06 – 52 67 76 61 en via LedenraadHaag@gmail.com

Meer informatie over de (bevoegdheden van de) ledenraad tref je aan in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Deze staan op de website opgenomen onder Vereniging, bij het onderwerp Lidmaatschap.

Voorzitter Jaap Turkesteen teruggetreden

Dinsdag 17 april heeft Jaap Turkesteen zijn functie als voorzitter van Haag Atletiek neergelegd. Bestuur en ledenraad danken Jaap voor zijn inzet en betrokkenheid bij de vereniging.
De taken van de voorzitter worden waargenomen door de overige bestuursleden totdat een opvolger voor Jaap Turkesteen is gevonden.

NK Meerkamp Junioren 2018

 

speerwerp_illustratie

foto: Fred Kramer

Op 2 en 3 juni 2018 organiseren de Atletiekunie en Haag Atletiek het Nederlands Kampioenschap Meerkamp Junioren A/B 2018 en een Bijprogramma.
Hier vindt u informatie voor atleten, over verkeershinder op deze dagen en een oproep voor vrijwilligers.

Lees meer

Nieuwjaarsspeech voorzitter: HAAG Atletiek groter dan ooit

Nieuwjaarsspeech 2018

Foto’s door Peter Pronk

Op zaterdag 6 januari jl. was de Nieuwjaarsreceptie in het clubhuis. Traditiegetrouw houdt de voorzitter een speech. Voor het eerst was onze nieuwe voorzitter Jaap Turkesteen aan het woord. In zijn speech vertelde Jaap dat we inmiddels een club zijn van 1.805 leden. Kort geleden werd als 1.800ste lid ingeschreven: Gabriel (Gaby) Emmanuel, een hele talentvolle atleet die 3e werd bij het NK meerkamp 2017.

Lees meer