Lidmaatschap Haag Atletiek

Wil je lid worden van HAAG Atletiek? Dan ben je van harte welkom. Je mag eerst een maand proefdraaien om te ontdekken of je de sport en de club leuk vindt.
Alles over contributie en inschrijving als je besluit lid te worden, vind je hieronder. Lees meer

Contributie, gezinskorting, korting Ooievaarspas

Contributie
De hoogte van de verenigingscontributies wordt jaarlijks door de Ledenraad van HAAG Atletiek vastgesteld. Klik hier voor het overzicht.
Wij innen de verenigingscontributie en andere verenigingsbijdragen via automatische incasso.
Een machtigingsformulier hiervoor kun je hier downloaden.

Lid worden kan gedurende het jaar. Het reeds verstreken deel van het jaar wordt in mindering gebracht op de jaarcontributie.
De contributie wordt berekend over het gehele kalenderjaar dat je lid bent, ook als er tussentijds wordt gestopt. Je blijft betalingsplichtig t/m 31 december van dat kalenderjaar. Inkomsten uit contributie zijn de belangrijkste inkomsten van de vereniging. Er worden verschillende zaken van betaald, zoals: contributie Atletiekunie, huur baan en accommodatie, onderhoud gebouwen, aanschaf materialen, vergoedingen trainers, e.d.

Gezinskorting
De gezinskorting bedraagt 50% op de contributie vanaf het 3e lid van het gezin (indien woonachtig op hetzelfde adres). De korting wordt berekend over het laagste contributiebedrag binnen het gezin.

Ooievaarspas
Haag atletiek doet mee met de ooievaarspasregeling van de gemeente Den Haag.
Aan alle ooievaarspashouders wordt door Haag Atletiek een korting van 50% op de contributie gegeven, dus 50% op de verenigingscontributie en 50% op de verbondscontributie van de Atletiek Unie. Voor jeugd t/m 18 jaar geldt een 100% vergoeding.
Als je definitief lid wordt, krijg je het verzoek om een kopie van de Ooievaarspas naar de ledenadministratie te sturen. Halverwege het jaar ontvang je een oproep van de contributie-administratie om je pas te laten scannen op de vereniging.  Dit is nodig om als vereniging de korting te verkrijgen van de Gemeente.
Meer weten over de ooievaarspasregeling: https://www.ooievaarspas.nl/ooievaarspas-informatie/

 Terug naar startpagina Lidmaatschap Haag Atletiek

Wel of geen wedstrijdlicentie van de Atletiekunie

Bij het aanmelden kun je aangeven of je wel of geen wedstrijdlicentie van de Atletiekunie wilt.
Jeugdleden van 18 jaar en jonger zijn verplicht om een wedstrijdlicente te nemen.
Met een wedstrijdlicentie kan je als seniorlid bij grote, door de Atletiekunie georganiseerde wegwedstrijden, in de voorste groep starten.
Voor baanwedstrijden is altijd een wedstrijdlicentie vereist.
Je kunt ook later besluiten of je wel of geen wedstrijdlicentie wil.

 

Terug naar startpagina Lidmaatschap Haag Atletiek

Kennismaken, proefdraaien, lid worden

Door middel van het invullen van het juiste inschrijfformulier kun je je aanmelden voor een proeftrainingsperiode.
Voor de pupillen wordt het iets anders geregeld. Zie verder onder ‘inschrijven Pupillen’.

Je vult het betreffende lidmaatschap-inschrijfformulier volledig in. Je krijgt direct een ontvangstbevestiging via de e-mail. Hierin wordt uiteengezet hoe en wanneer jouw proefperiode van start gaat en bij wie je je kunt melden de eerste keer.
Tegen het eind van je proefperiode wordt je gevraagd of je jouw proeflidmaatschap wil omzetten in een lidmaatschap.
Als je besluit om geen lid te willen worden, dan wordt je inschrijving als proeflid ongedaan gemaakt en je inschrijfformulier vernietigd.

Lid worden kan gedurende het jaar. Het reeds verstreken deel van het jaar wordt in mindering gebracht op de jaarcontributie.
De contributie wordt berekend over het gehele kalenderjaar dat je lid bent, ook als er tussentijds wordt gestopt. Je blijft betalingsplichtig t/m 31 december van dat kalenderjaar. Inkomsten uit contributie zijn de belangrijkste inkomsten van de vereniging. Er worden verschillende zaken van betaald, zoals: contributie Atletiekunie, huur baan en accommodatie, onderhoud gebouwen, aanschaf materialen, vergoedingen trainers, e.d.

 

 

Terug naar startpagina Lidmaatschap Haag Atletiek

Procedure beëindiging lidmaatschap

Opzeggen moet gedaan zijn vóór 1 november van het lopende jaar. Na die datum is ook voor het volledige volgende kalenderjaar contributie verschuldigd!
Een opzegging van het lidmaatschap wordt altijd bevestigd.

Het lidmaatschap kan als volgt worden beëindigd:
1. Door zelf via de website van HAAG Atletiek in te loggen in de ledenadministratie  en je lidmaatschap te beëindigen (datum einde lidmaatschap en reden invullen);
2. Als je niet de beschikking hebt over een computer kun je aan de secretaris een brief te sturen via Postbus 13053, 2501 EB Den Haag.

Het lidmaatschap kan op geen enkele andere wijze worden opgezegd, dus ook niet door het bijvoorbeeld mede te delen aan je trainer!!

 

Terug naar startpagina Lidmaatschap Haag Atletiek

Inschrijfformulieren

Voor het inschrijven van nieuwe leden gebruikt Haag Atletiek verschillende inschrijfformulieren.

Inschrijven Pupillen (6 t/m 11 jaar)
Haag Atletiek nodigt de pupillen uit voor een proeftrainingsperiode van één maand zonder verplichtingen. Klik op proeftrainingen om je hiervoor aan te melden.
De proeftrainingsperiode’s starten altijd op de eerste woensdag van de maand en duren tot het einde van die kalendermaand. Er zijn geen proeftrainingen voor de jeugd in juli, augustus en december.
Als je na de proeftrainingsperiode in overleg met de pupillencoördinatoren besluit om lid te worden,
klik dan op INSCHRIJFFORMULIER JEUGD om je aanmelding in gang te zetten.

Inschrijven Junioren (12 t/m 19 jaar)
Klik op INSCHRIJFFORMULIER JEUGD om de aanmelding in gang te zetten.

Inschrijven Senioren (20 jaar en ouder)
Klik op INSCHRIJFFORMULIER SENIOR om de aanmelding in gang te zetten.

 

Voor aanmelding voor het project Recreational Athletics (English spoken) KLIK HIER.

 

Terug naar startpagina Lidmaatschap Haag Atletiek