Verklaring bestuur n.a.v. berichtgeving over voormalig coach van o.a. Haag Atletiek

Gezien de media aandacht voor de gedragingen van een voormalige coach van onder andere Haag Atletiek laat het bestuur het volgende weten.
Eind november 2017 deed een meerderjarige atlete een klacht over grensoverschrijdend gedrag. Daarop hebben bestuursleden samen met de vertrouwenspersoon een gesprek gevoerd met de trainer. De trainer ontkende de aantijgingen maar er was voor het bestuur voldoende aanleiding om hem per 10 december 2017 op non actief te stellen.
Daarna is melding gedaan bij de Atletiekunie en aangedrongen op onderzoek. De door de coach getrainde atleten zijn op de hoogte gesteld en met de ledenraad is de kwestie besproken.

Verder heeft het bestuur gekeken naar eerdere meldingen over grensoverschrijdend gedrag. In 2012 is er sprake is geweest van toenadering tot een atlete die ongepast was.

Onze melding gaf de Atletiek Unie aanleiding voor onderzoek naar de trainersloopbaan van de bewuste coach bij verschillende verenigingen. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Instituut voor de Sportrechtspraak en gepubliceerd in september 2018. Het resulteerde in een levenslange schorsing van de atletiektrainer die van 2009 tm 2017 bij Haag Atletiek actief was.

Voor vragen naar aanleiding van dit bericht:

Leden Haag Atletiek: Theo van der Linden 0621863226

Externen/niet leden (b.v. pers): Louis Hueber 0655740059

Voor eventuele nieuwe meldingen van ongewenst gedrag: Conny de Jong 0650768645 (vertrouwenscontactpersoon Haag Atletiek)

Nieuwjaarsreceptie

Op zaterdagmiddag 12 januari jl. vond de traditionele Nieuwjaarsreceptie plaats bij HAAG Atletiek in het clubhuis aan de Laan van Poot. Tijdens deze receptie zijn diverse leden in het zonnetje gezet voor hun inzet bij HAAG Atletiek.

Lees meer

Uitslag Ledenraad

Afgelopen 2 weken hebben leden van HAAG kunnen stemmen op één van de 8 kandidaten voor de ledenraad (voor 7 vacatures).
De kandidaten hebben zich op de website van HAAG geprofileerd met foto en motivatie waarom ze voor de ledenraad gekozen wilde worden en daarnaast binnen de vereniging stemmers geronseld.
En dat heeft gewerkt! Ruim 2/3 van de stemmen is digitaal uitgebracht; 1/3 van de stemmen via de post en op afgelopen dinsdag- en woensdagavond in het clubhuis van HAAG.

Lees meer

Inschrijving CPC trainingen voor ‘niet leden’

Op zaterdag 8 december starten voor ‘Niet-leden’ van Haag Atletiek de trainingen voor de City-Pier-City 2019 bij HAAG Atletiek. Ervaren trainers begeleiden lopers die 10 kilometer of de halve marathon willen lopen tijdens de CPC op zondag 10 maart 2019. Inschrijven voor de trainingen is vanaf nu mogelijk. Klik HIER voor alle informatie over dit trainingsproject en het inschrijfformulier.

Lidmaatschap Haag Atletiek

Wil je lid worden van HAAG Atletiek? Dan ben je van harte welkom. Je mag eerst een maand proefdraaien om te ontdekken of je de sport en de club leuk vindt.
Alles over contributie en inschrijving als je besluit lid te worden, vind je hieronder. Lees meer

Contributie, betaaltermijnen, gezinskorting, korting Ooievaarspas

Contributie
De hoogte van de verenigingscontributies wordt jaarlijks door de Ledenraad van HAAG Atletiek vastgesteld. Klik hier voor het overzicht.
Wij innen de verenigingscontributie en andere verenigingsbijdragen via automatische incasso.
Een machtigingsformulier hiervoor kun je hier downloaden.

Lid worden kan gedurende het jaar. Het reeds verstreken deel van het jaar wordt in mindering gebracht op de ‘verenigings-contributie’ maar niet op de afdracht van de Atletiekunie.
De contributie wordt berekend over het gehele kalenderjaar dat je lid bent, ook als er tussentijds wordt gestopt. Je blijft betalingsplichtig t/m 31 december van dat kalenderjaar. Inkomsten uit contributie zijn de belangrijkste inkomsten van de vereniging. Er worden verschillende zaken van betaald, zoals: contributie Atletiekunie, huur baan en accommodatie, onderhoud gebouwen, aanschaf materialen, vergoedingen trainers, e.d.

Betaaltermijnen contributie
De verenigingscontributie wordt door de ledenadministratie geïnd. Klik hier voor het overzicht van de betaaltermijnen.

Gezinskorting
De gezinskorting bedraagt 50% op de contributie vanaf het 3e lid van het gezin (indien woonachtig op hetzelfde adres). De korting wordt berekend over het laagste contributiebedrag binnen het gezin.

Ooievaarspas
Haag atletiek doet mee met de ooievaarspasregeling van de gemeente Den Haag.
Aan alle ooievaarspashouders wordt door Haag Atletiek een korting van 50% op de contributie gegeven, dus 50% op de verenigingscontributie en 50% op de verbondscontributie van de Atletiek Unie. Voor jeugd t/m 18 jaar geldt een 100% vergoeding.
Als je definitief lid wordt, krijg je het verzoek om een kopie van de Ooievaarspas naar de ledenadministratie te sturen. Halverwege het jaar ontvang je een oproep van de contributie-administratie om je pas te laten scannen op de vereniging.  Dit is nodig om als vereniging de korting te verkrijgen van de Gemeente.
Meer weten over de ooievaarspasregeling: https://www.ooievaarspas.nl/ooievaarspas-informatie/

 Terug naar startpagina Lidmaatschap Haag Atletiek