Inschrijving CPC trainingen voor ‘niet leden’

Op zaterdag 8 december starten voor ‘Niet-leden’ van Haag Atletiek de trainingen voor de City-Pier-City 2019 bij HAAG Atletiek. Ervaren trainers begeleiden lopers die 10 kilometer of de halve marathon willen lopen tijdens de CPC op zondag 10 maart 2019. Inschrijven voor de trainingen is vanaf nu mogelijk. Klik HIER voor alle informatie over dit trainingsproject en het inschrijfformulier.

Lidmaatschap Haag Atletiek

Wil je lid worden van HAAG Atletiek? Dan ben je van harte welkom. Je mag eerst een maand proefdraaien om te ontdekken of je de sport en de club leuk vindt.
Alles over contributie en inschrijving als je besluit lid te worden, vind je hieronder. Lees meer

Contributie, betaaltermijnen, gezinskorting, korting Ooievaarspas

Contributie
De hoogte van de verenigingscontributies wordt jaarlijks door de Ledenraad van HAAG Atletiek vastgesteld. Klik hier voor het overzicht.
Wij innen de verenigingscontributie en andere verenigingsbijdragen via automatische incasso.
Een machtigingsformulier hiervoor kun je hier downloaden.

Lid worden kan gedurende het jaar. Het reeds verstreken deel van het jaar wordt in mindering gebracht op de ‘verenigings-contributie’ maar niet op de afdracht van de Atletiekunie.
De contributie wordt berekend over het gehele kalenderjaar dat je lid bent, ook als er tussentijds wordt gestopt. Je blijft betalingsplichtig t/m 31 december van dat kalenderjaar. Inkomsten uit contributie zijn de belangrijkste inkomsten van de vereniging. Er worden verschillende zaken van betaald, zoals: contributie Atletiekunie, huur baan en accommodatie, onderhoud gebouwen, aanschaf materialen, vergoedingen trainers, e.d.

Betaaltermijnen contributie
De verenigingscontributie wordt door de ledenadministratie geïnd. Klik hier voor het overzicht van de betaaltermijnen.

Gezinskorting
De gezinskorting bedraagt 50% op de contributie vanaf het 3e lid van het gezin (indien woonachtig op hetzelfde adres). De korting wordt berekend over het laagste contributiebedrag binnen het gezin.

Ooievaarspas
Haag atletiek doet mee met de ooievaarspasregeling van de gemeente Den Haag.
Aan alle ooievaarspashouders wordt door Haag Atletiek een korting van 50% op de contributie gegeven, dus 50% op de verenigingscontributie en 50% op de verbondscontributie van de Atletiek Unie. Voor jeugd t/m 18 jaar geldt een 100% vergoeding.
Als je definitief lid wordt, krijg je het verzoek om een kopie van de Ooievaarspas naar de ledenadministratie te sturen. Halverwege het jaar ontvang je een oproep van de contributie-administratie om je pas te laten scannen op de vereniging.  Dit is nodig om als vereniging de korting te verkrijgen van de Gemeente.
Meer weten over de ooievaarspasregeling: https://www.ooievaarspas.nl/ooievaarspas-informatie/

 Terug naar startpagina Lidmaatschap Haag Atletiek

Wel of geen wedstrijdlicentie van de Atletiekunie

Bij het aanmelden kun je aangeven of je wel of geen wedstrijdlicentie van de Atletiekunie wilt.
Jeugdleden van 18 jaar en jonger zijn verplicht om een wedstrijdlicente te nemen.
Met een wedstrijdlicentie kan je als seniorlid bij grote, door de Atletiekunie georganiseerde wegwedstrijden, in de voorste groep starten.
Voor baanwedstrijden is altijd een wedstrijdlicentie vereist.
Je kunt ook later besluiten of je wel of geen wedstrijdlicentie wil.

 

Terug naar startpagina Lidmaatschap Haag Atletiek

Kennismaken, proefdraaien, lid worden

Door middel van het invullen van het juiste inschrijfformulier kun je je aanmelden voor een proeftrainingsperiode.
Voor de pupillen wordt het iets anders geregeld. Zie verder onder ‘inschrijven Pupillen’.

Je vult het betreffende lidmaatschap-inschrijfformulier volledig in. Je krijgt direct een ontvangstbevestiging via de e-mail. Hierin wordt uiteengezet hoe en wanneer jouw proefperiode van start gaat en bij wie je je kunt melden de eerste keer.
Tegen het eind van je proefperiode wordt je gevraagd of je jouw proeflidmaatschap wil omzetten in een lidmaatschap.
Als je besluit om geen lid te willen worden, dan wordt je inschrijving als proeflid ongedaan gemaakt en je inschrijfformulier vernietigd.

Lid worden kan gedurende het jaar. Het reeds verstreken deel van het jaar wordt in mindering gebracht op de ‘verenigings-contributie’ maar niet op de afdracht van de Atletiekunie.
De contributie wordt berekend over het gehele kalenderjaar dat je lid bent, ook als er tussentijds wordt gestopt. Je blijft betalingsplichtig t/m 31 december van dat kalenderjaar. Inkomsten uit contributie zijn de belangrijkste inkomsten van de vereniging. Er worden verschillende zaken van betaald, zoals: contributie Atletiekunie, huur baan en accommodatie, onderhoud gebouwen, aanschaf materialen, vergoedingen trainers, e.d.

 

 

Terug naar startpagina Lidmaatschap Haag Atletiek