Competitiereglement

De laatste versie van het competitiereglement is hier te vinden

De loting heeft inmiddels plaats gevonden. De resultaten zijn als volgt:

Bij hink-stap-springen en kogelslingeren kan om de voortgang van het onderdeel te bevorderen, afgeweken worden van bovenstaande startvolgorde.

Clubkleding :Alle atleten dienen gekleed zijn in het door de Atletiekunie goedgekeurde wedstrijdtenue van hun vereniging. Hierop zal nauwlettend worden toegezien.

Wedstrijdlicentie vereist: Deelname aan dit NK staat open voor alle atleten, ongeacht hun nationaliteit, die op het moment van de inschrijving beschikken over een wedstrijdlicentie bij de betreffende vereniging.

Spikes: Op de baan van Haag Atletiek zijn spikepunten van maximaal 6 mm toegestaan. Bij speerwerpen en hoogspringen is maximaal 9 mm toegestaan.

Materiaalkeuring: Eigen werpmateriaal dient ter keuring te worden aangeboden tot uiterlijk een uur vóór aanvang van het betreffende onderdeel. Het aangeboden materiaal wordt ingenomen en – indien goedgekeurd – op het wedstrijdterrein weer vrijgegeven. Goedgekeurd materiaal wordt door de organisatie van een keur-merk voorzien. Het is niet toegestaan niet gemerkt materiaal mee naar het wedstrijdterrein te nemen. Het materiaal wordt gekeurd in het wedstrijdmateriaalhok van Haag. Dat ligt naast de kantine, laatste gebouw voor de sloot. De ingang is aan de baanzijde.

Polsstokken worden op locatie door de scheidsrechter gecontroleerd.

Melden, callroom: Er wordt gebruik gemaakt van een call room. De callroomprocedure en meldtijden zullen uiterlijk één week voor de wedstrijd aan de verenigingen worden gemaild, in dit informatiebulletin worden opgenomen en worden gepubliceerd op haagatletiek.nl/web/nk-teams-2017/

Aanvangs- en vervolghoogten

Vrouwen hoog: 1,40 – 1,50 – 1,55 – verder met 5 cm

Mannen hoog: 1,60 – 1,70 – 1,80 – 1,85 – verder met 5 cm

Vrouwen polshoog: 2,00 – 2,10 – verder met 10 cm

Mannen polshoog: 2,60 – 2,80 – 3,00 – 3,10 – verder met 10 cm

Bij verspringen, hink-stapspringen en alle werponderdelen krijgen de deelnemers 4 pogingen.