Contributiebedragen voor 2019 vastgesteld.

De Ledenraad heeft op 29 november 2018 de contributie voor 2019 vastgesteld.
De contributie wordt voor alle ledencategorieën met 2 euro per jaar verhoogd.
KLIK HIER voor het overzicht en verdere informatie.

In de loop van januari 2019 worden de contributiefacturen naar alle leden verzonden. Tot die tijd nog niet tot betaling overgaan.
Ruim 900 leden hebben een machtiging voor automatische incasso afgegeven. Dit is een enorme verlichting voor de ledenadministratie.
Heb je dit nog niet gedaan, download dan dit machtigingsformulier en lever het in bij de ledenadministratie.