Inning contributie 2019 Haag Atletiek

De ledenadministrateur, Marian van Es, heeft het boekjaar 2018 afgesloten en is hard bezig geweest met het aanmaken van de facturen voor het contributiejaar 2019.
Inmiddels heeft 60% van de leden een machtiging voor betalen via automatische incasso afgegeven. Dit scheelt veel tijd binnen het proces van contributie-inning. Dank hiervoor. Wil je ook het werk van de ledenadministratie verlichten, download dan hier het machtigingsformulier.

De contributiefacturen worden deze week via e-mail naar alle leden verzonden.
Degenen waarvan wij  geen e-mailadres onze administratie hebben, krijgen de contributiebrief over de post thuisbezorgd. Krijg je de brief per post en je beschikt wel over een e-mailadres, geef dit dan door aan de ledenadministratie via conhaag@gmail.com.

Op de website van Haag atletiek kun je alles betreffende je lidmaatschap onder Lidmaatschap Haag Atletiek vinden.
Het innen van de contributie kan in 1 of 2 termijnen, zowel via automatische incasso als door het overmaken vanaf je eigen bankkrekening. In de contributiebrief wordt verwezen naar het schematisch overzicht afschrijven/betalen jaarcontributie Haag Atletiek.

Inhoudelijke vragen betreffende de contributie-factuur kun je sturen naar conhaag@gmail.com.