Inschrijven/ploegopstelling

HAAG Atletiek stelt het op prijs als de deelnemende verenigingen zich digitaal inschrijven op atletiek.nu. Verenigingen die dat niet willen moeten voor het aangeven van de ploegopstelling gebruik maken van het formulier dat voor dit doel op de website van de Atletiekunie is gepubliceerd. De inschrijving dient uiterlijk donderdag 18 mei 2017, 23:59 uur afgerond te zijn. Het digitale formulier op atletiek.nu moet op dat moment volledig ingevuld zijn; het inschrijfformulier moet op dat moment door Haag Atletiek ontvangen zijn.

Papieren formulieren kunt u sturen naar:

Mw. Liliane Mandema

Van Beverningkstraat 17 2582 VB Den Haag

Tel. 070 – 3557782 E-mail fysio@ziggo.nl Het niet tijdig opgeven van de ploegopstelling kan uitsluiting van deelname tot gevolg hebben. De competitieleider beslist hierover (art. 408-1 WR).

Na donderdag 18 mei 2017, 23:59 uur kan geen wijziging in de ploegopstelling meer gemaakt worden. In geval van blessures op de wedstrijddag kan de wedstrijdleider een uitzondering maken. Een vervanger moet al ingeschreven staan voor de wedstrijd, eventueel als reserve (art. 403-2 WR).