RaceRunning


Wat is RaceRunning

RaceRunning is een sport voor kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking, waarbij zij lopen met een bijzondere driewielfiets, zonder pedalen met een speciale steun voor de borst en een rugband achter de rug.
In ons begeleidingsteam is onvoldoende specialisme voor de begeleiding van kinderen met een verstandelijke handicap.
RaceRunning valt onder atletiek (en niet onder wielersport), omdat elke verplaatsing een loopbeweging vraagt.
HAAG Atletiek biedt RaceRunning faciliteiten voor kinderen vanaf de leeftijd 6 jaar.

RaceRunning is in Nederland sinds 2015 sterk in opkomst. Zowel het NOC*NSF als de atletiekunie spreken over RaceRunning als een “booming sport”.
In oktober 2016 is HAAG Atletiek gestart met RaceRunning. Op dit moment bestaat de groep uit 6 kinderen. En ook deze kinderen willen wel eens moe worden, zweten, een prestatie leveren en samen plezier hebben. De ruimte hebben om op de atletiekbaan lekker buiten met elkaar te kunnen sporten geeft veel plezier. De trainers zorgen er voor dat de oefeningen leuk zijn en dat er gelachen kan worden, maar er zal ook flink getraind worden, ieder naar eigen belastbaarheid en vermogen.

Trainingen
De trainingen beginnen met een warming-up om de spieren en gewrichten wat soepeler te maken. Ook trainen we op behendigheid want het is de bedoeling dat de runners ook op de openbare weg gaan trainen en gaan meedoen aan bijvoorbeeld kidsruns. Goed kunnen manoeuvreren en op tijd kunnen remmen is dan een vereiste.

Dan volgt de kern met krachttraining en/of conditietraining over een korte sprintafstand tot langere afstanden. De trainingen zijn gevarieerd qua ondergrond, in vormen van weerstand, uitdagend in spelvormen en oefenvormen. Aan het einde van de training is er een spel , waarin het getrainde van die dag terugkomt.

Tot slot, evenals bij hardlopen en atletiek, de cooling down met ademhalingsoefeningen en rekoefeningen.

We organiseren de trainingen zo, dat bijna iedere runner een personal coach heeft. Door hun verschillende beperkingen en belastbaarheid kunnen de runners niet allemaal dezelfde oefeningen doen. Wat voor de één een simpele opdracht is, is voor de ander onmogelijk. Met de huidige vrijwillige trainers die zich nu inzetten, lukt het meestal om per kind een trainer te hebben, maar een groot deel van de training doen wij gezamenlijk. Ons team bestaat uit o.a. sportleiders, technici, twee onderwijskundigen, een voedingsdeskundige, een onderwijskundige en een fysiotherapeut en is heel enthousiast.

Activiteiten
HAAG Atletiek wil ook graag dat deze kinderen binnen de vereniging contacten leggen, vriendschappen maken en zich thuis gaan voelen evenals alle andere leden van de vereniging. Samen trainen , samen mee doen aan kidsruns, aan leuke nevenactiviteiten en plezier hebben.

Wij doen regelmatig mee aan wedstrijden binnen de regio Haaglanden. Ook willen wij aan specifieke RaceRunning-wedstrijden meedoen waar het ook weer aantrekkelijk is om daar te RaceRunnen, bv TT Assen circuit, Het Vondelpark, het jaarlijkse Nationaal Kampioenschap etc. Niet elke organisatie kidsrun kan RaceRunners toelaten wegens de veiligheid. Door professionele en financiële ondersteuning wordt dit steeds meer mogelijk.

Kennismaken
Wil je eerst met RaceRunning kennismaken, dan nodigt HAAG Atletiek je uit om gedurende twee maanden zonder verplichtingen aan de trainingen deel te nemen. Onze trainingen zijn op dinsdagavond van 18.30 – 19.30 uur en zaterdags van 12.00 – 13.00 uur. In de wintermaanden van oktober tot en met maart zijn de trainingen op de dinsdagavond in een gymzaal in de omgeving van de atletiekbaan. Gedurende de kennismakingsperiode kan (indien beschikbaar) gebruik worden gemaakt van een leenfiets die het eigendom is van Haag Atletiek.

Contributie
a. De gratis proefperiode is 2 maanden;
b. In de proefperiode wordt door de trainers beoordeeld of de kandidaat RaceRunner kan worden geaccepteerd in de groep;
c. Na deze 2 maanden kan een lidmaatschap aangegaan worden voor een periode van 6 maanden;
d. De contributie voor deze 6 maanden wordt afgeleid van het pupillen lidmaatschap en hier wordt voor die 6 maanden 50% korting toegepast.
e. Als de RaceRunner aan het eind van de periode van 6 maanden te kennen geeft dat hij/zij blijvend lid wil worden van HAAG Atletiek, dan gaat hierna de contributievordering in overeenkomstig de bijdrage van een jeugdlid. ( In 2018 is dit € 173,-) Betalen via een automatische incasso verdient de voorkeur. Het machtigingsformulier kun je hier downloaden.
f. Opzeggingen is mogelijk per halfjaar: opzeggen vóór 1 november van het lopende jaar ingaande 1 januari van het nieuwe contributiejaar of opzeggen vóór 1 mei van het lopende jaar ingaande 1 juli van het lopende contributiejaar.

Aanschaf eigen fiets
De maximale periode voor het gebruik van een leenfiets bedraagt 1 jaar. Daarna moet een eigen fiets worden aangeschaft. Een RaceRunner kost tussen de € 1573 en €2500 (resp mini en XL) inclusief accessoires. Ouders die de WMO* aanvraag al eens hebben gedaan kunnen hun ervaring delen en op verzoek helpen. .
*Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Kleding
Kies kleren uit die gemakkelijk zitten en let op de omstandigheden. Als het koud is zijn meer lagen aan te bevelen. De RaceRunners transpireren flink dus als onderste laag is een zweetshirt belangrijk. Het zitten op een zadel vraagt wel gewenning maar een fietsbroek met zeemleer voelt al veel prettiger. Stevige schoenen zijn echt nodig. Bovendien slijten de schoenen soms heel snel bij de neuzen.
Wij adviseren het dragen van een fietshelm. Tijdens evenementen is het dragen van een helm verplicht.

Informatie
Als u besluit om uw kind aan te melden voor RaceRunning dan vindt u hier ook de link naar het intakeformulier.
https://www.haagatletiek.nl/web/wp-content/uploads/2017/06/Intakeformulier-nieuwe-leden-HAAG-Atletiek-aangepast-sporten.pdf

Wil je meer toelichting of wil je aan wat kennismakingstrainingen meedoen, neem dan contact op via emailadres rrhaagatletiek@gmail.com.