RaceRunning


Wat is RaceRunning

RaceRunning is een sport voor kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking, waarbij zij lopen met een bijzondere driewielfiets, zonder pedalen, met een speciale steun voor de borst en een rugband achter de rug.
In ons begeleidingsteam is onvoldoende specialisme voor de begeleiding van kinderen met een verstandelijke handicap.
RaceRunning valt onder atletiek (en niet onder wielersport), omdat elke verplaatsing een loopbeweging vraagt.
HAAG Atletiek biedt RaceRunning faciliteiten voor kinderen vanaf de leeftijd 6 jaar.

RaceRunning is in Nederland sinds 2015 sterk in opkomst. Zowel het NOC*NSF als de atletiekunie spreken over RaceRunning als een “booming sport”.
In oktober 2016 is HAAG Atletiek gestart met RaceRunning. Op dit moment bestaat de groep uit 15 kinderen. En ook deze kinderen willen wel eens moe worden, zweten, een prestatie leveren en samen plezier hebben. De ruimte hebben om op de atletiekbaan lekker buiten met elkaar te kunnen sporten geeft veel plezier. De trainers zorgen er voor dat de oefeningen leuk zijn en dat er gelachen kan worden, maar er wordt ook flink getraind.

Trainingen

Onze doelstelling is afhankelijk van individuele belastbaarheid en leeftijd en varieert van plezier beleven aan bewegen in spelvormen tot sporten op prestatief niveau. Door de verschillende oefenvormen ( kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie, reactievermogen,soms ook gecombineerd) richten wij ons op de fysieke en de mentale ontwikkeling van elk kind.

De trainingen beginnen met een warming-up om de spieren en gewrichten wat soepeler te maken. Ook trainen we op behendigheid want het is de bedoeling dat de runners ook op de openbare weg gaan trainen en gaan meedoen aan bijvoorbeeld kidsruns. Goed kunnen sturen en op tijd kunnen remmen is dan een vereiste.

Dan volgt de kern met krachttraining en/of conditietraining over een korte sprintafstand tot langere afstanden. De trainingen zijn gevarieerd qua ondergrond, in vormen van weerstand, uitdagend in spelvormen en oefenvormen. Aan het einde van de training is er een spel , waarin het getrainde van die dag terugkomt.

Tot slot, evenals bij hardlopen en atletiek, de coolingdown met ademhalingsoefeningen en rekoefeningen.
Wij organiseren de trainingen zo, dat er afhankelijk van de opkomst, per training minimaal 2 en maximaal 5 trainers aanwezig zijn. Door hun verschillende beperkingen en belastbaarheid kunnen de runners niet allemaal dezelfde oefeningen doen. Wat voor de één een simpele opdracht is, is voor de ander onmogelijk. Met de huidige vrijwillige trainers die zich nu inzetten, lukt het meestal om per kind een trainer te hebben, maar een groot deel van de training doen wij gezamenlijk. Ons team bestaat uit o.a. sportleiders, technici, twee onderwijskundigen, een voedingsdeskundige, en een fysiotherapeut.

Trainingstijden

De trainingen vinden plaats op de atletiekbaan, op de openbare weg in de wijk en in de duinen. Bij slechte weersomstandigheden in de maanden oktober t/m maart kan er ook getraind worden in een gymzaal in de omgeving van de atletiekbaan.
De trainingen vinden plaats op dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur en op zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur.

Activiteiten

HAAG Atletiek wil ook graag dat deze kinderen binnen de vereniging contacten leggen, vriendschappen maken en zich thuis gaan voelen evenals alle andere leden van de vereniging. Samen trainen , samen mee doen aan kidsruns, aan leuke nevenactiviteiten en plezier hebben.

Wij doen regelmatig mee aan wedstrijden binnen de regio Haaglanden. Ook willen wij aan specifieke RaceRunning-wedstrijden meedoen waar het ook weer aantrekkelijk is om daar te RaceRunnen, bv, Het Vondelpark, het jaarlijkse Nationaal Kampioenschap etc. Niet elke organisatie kids-run kan RaceRunners toelaten wegens de veiligheid. Door professionele en financiële ondersteuning wordt dit steeds meer mogelijk.

Kennismaken

Wil je eerst met RaceRunning kennismaken, dan nodigt HAAG Atletiek je uit om gedurende twee maanden zonder verplichtingen aan de trainingen deel te nemen.
Gedurende de kennismakingsperiode kan (indien beschikbaar) gebruik worden gemaakt van een leenfiets die het eigendom is van HAAG Atletiek.

Contributie

a. De gratis proefperiode is 2 maanden;
b. In de proefperiode wordt in overleg met ouders en kind bekeken of het RaceRunnen in onze groep zinvol en uitvoerbaar is;
c. Na deze 2 maanden kan een lidmaatschap aangegaan worden voor een periode van 6 maanden;
d. De contributie voor deze 6 maanden wordt afgeleid van het pupillen lidmaatschap en hier wordt voor die 6 maanden 50% korting toegepast.
e. Als de RaceRunner aan het eind van de periode van 6 maanden te kennen geeft dat hij/zij blijvend lid wil worden van HAAG Atletiek, dan gaat hierna de contributievordering in overeenkomstig de bijdrage van een jeugdlid. ( In 2019 is dit voor pupillen € 175,-) Zie het totale overzicht: Contributie 2019 HAAG Atletiek
Betalen via een automatische incasso verdient de voorkeur. Het machtigingsformulier kun je hier downloaden:
MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

f. Opzeggingen is mogelijk per halfjaar: opzeggen vóór 1 november van het lopende jaar ingaande 1 januari van het nieuwe contributiejaar of opzeggen vóór 1 mei van het lopende jaar ingaande 1 juli van het lopende contributiejaar.

Aanschaf eigen fiets

De maximale periode voor het gebruik van een leenfiets bedraagt 1 jaar. Daarna moet een eigen fiets worden aangeschaft. Een RaceRunner kost tussen de € 1573 en € 2500 (resp. mini en XL) inclusief accessoires. Ouders die de WMO* aanvraag al eens hebben gedaan kunnen hun ervaring delen en op verzoek helpen. .
*Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Kleding

Wij gaan er van uit dat je met enige regelmaat mee gaat doen aan wedstrijden of prestatielopen of andere sportieve evenementen. Wedstrijden doe je in het clubtenue . Dat is een geel shirt en jack met groene opdruk. Deze zijn te koop bij Zier Running, Laan van Meerdervoort 632 te Den Haag. Bij aanschaf van het clubtenue is er de mogelijkheid van korting: naast de 10% clubkorting nog een extra korting van € 7,50 op vertoon van een bon die je bij inschrijving als lid ontvangt.
Kies verder kleren uit die gemakkelijk zitten en let op de omstandigheden. Als het koud is zijn meer lagen aan te bevelen. De RaceRunners transpireren flink dus als onderste laag is een zweetshirt belangrijk. Het zitten op een zadel vraagt wel gewenning maar een fietsbroek met zeemleer voelt al veel prettiger. Stevige schoenen zijn echt nodig. Bovendien slijten de schoenen soms heel snel bij de neuzen.
Wij adviseren het dragen van een fietshelm. Tijdens evenementen is het dragen van een helm verplicht.

Informatie

Als u besluit om uw kind aan te melden voor RaceRunning dan vindt u hier ook de link naar het intakeformulier:
Intakeformulier voor nieuwe leden RaceRunning bij HAAG Atletiek

Wil je meer toelichting of wil je aan wat kennismakingstrainingen meedoen, neem dan contact op via emailadres  rrhaagatletiek@gmail.com.