Kennismaken, proefdraaien, lid worden

Door middel van het invullen van het juiste inschrijfformulier kun je je aanmelden voor een proeftrainingsperiode.
Voor de pupillen wordt het iets anders geregeld. Zie verder onder ‘inschrijven Pupillen’.

Je vult het betreffende lidmaatschap-inschrijfformulier volledig in. Je krijgt direct een ontvangstbevestiging via de e-mail. Hierin wordt uiteengezet hoe en wanneer jouw proefperiode van start gaat en bij wie je je kunt melden de eerste keer.
Tegen het eind van je proefperiode wordt je gevraagd of je jouw proeflidmaatschap wil omzetten in een lidmaatschap.
Als je besluit om geen lid te willen worden, dan wordt je inschrijving als proeflid ongedaan gemaakt en je inschrijfformulier vernietigd.

Lid worden kan gedurende het jaar. Het reeds verstreken deel van het jaar wordt in mindering gebracht op de ‘verenigings-contributie’ maar niet op de afdracht van de Atletiekunie.
De contributie wordt berekend over het gehele kalenderjaar dat je lid bent, ook als er tussentijds wordt gestopt. Je blijft betalingsplichtig t/m 31 december van dat kalenderjaar. Inkomsten uit contributie zijn de belangrijkste inkomsten van de vereniging. Er worden verschillende zaken van betaald, zoals: contributie Atletiekunie, huur baan en accommodatie, onderhoud gebouwen, aanschaf materialen, vergoedingen trainers, e.d.

 

 

Terug naar startpagina Lidmaatschap Haag Atletiek