Kennismaken, proefdraaien, lid worden

Kennismaken en proefdraaien.
Haag Atletiek nodigt de jeugdleden uit voor een proeftrainingsperiode van één maand zonder verplichtingen. Klik op INSCHRIJFFORMULIER PROEFTRAININGEN om je hiervoor aan te melden.
De proeftrainingsperiode’s starten altijd op de eerste trainingsdag van de maand en duren tot het einde van die kalendermaand.
Er zijn geen proeftrainingen voor de jeugd in juli, augustus en december.
Na de proeftrainingsperiode vraagt de coördinator of je jouw proeflidmaatschap wil omzetten in een lidmaatschap van Haag Atletiek.

Lidmaatschap aanvragen.
Als je na je proefperiode besluit om een lidmaatschap aan te gaan, dan moet je hiervoor een lidmaatschap-inschrijfformulier JEUGD invullen.
Lid worden kan gedurende het jaar. Het reeds verstreken deel van het jaar wordt in mindering gebracht op de ‘verenigings-contributie’ maar niet op de afdracht van de Atletiekunie.
De contributie wordt berekend over het gehele kalenderjaar dat je lid bent, ook als er tussentijds wordt gestopt. Je blijft betalingsplichtig t/m 31 december van dat kalenderjaar. Inkomsten uit contributie zijn de belangrijkste inkomsten van de vereniging. Er worden verschillende zaken van betaald, zoals: contributie Atletiekunie, huur baan en accommodatie, onderhoud gebouwen, aanschaf materialen, vergoedingen trainers, e.d.

Klik HIER om naar het lidmaatschap-inschrijfformulier JEUGD te gaan.

 

Terug naar startpagina Lidmaatschap Haag Atletiek