Leden a.s. donderdagavond welkom!

 

A.s. donderdag 28 november vind de gezamenlijke vergadering plaats van de ledenraad en het bestuur (aanvang 20.00 uur clubgebouw). In deze vergadering komen diverse verenigingszaken aan bod. A.s. donderdag wordt onder meer gesproken over:

  • de contributie voor het jaar 2020 (gedifferentieerde verhogingen)
  • de stand van zaken over een eventuele indoor hal bij Haag Atletiek
  • vergoedingen voor het geven van trainingen
  • veilig en vertrouwd sporten
  • samenstelling bestuur en de huidige vacatures.

Een zeer heuglijk onderdeel van dit agendapunt is de voordracht en benoeming (de ledenraad dient dit nog wel formeel te besluiten) van onze nieuwe voorzitter. Benieuwd wie dat is; kom a.s. donderdag naar de vergadering.

De vergadering is voor alle leden toegankelijk.

De ledenraad (volg de link voor meer informatie over de ledenraad) vertegenwoordigt alle leden. Je stem/mening als lid kan worden vertegenwoordigt door een lid van de ledenraad. Heb je een zaak/kwestie waarvan je vindt dat deze aandacht behoeft benader dan een lid van de ledenraad via LedenraadHaag@gmail.com.

Voor eventuele vragen of toesturing van de voor deze vergadering beschikbare documenten: sechaag@gmail.com