Ledenraad

Haag Atletiek kent geen algemene ledenvergadering zoals bij veel verenigingen gebruikelijk is, maar heeft een ledenraad. De ledenraad bestaat uit 21 leden die door de leden van de vereniging zijn gekozen. Minimaal twee keer per jaar vindt een bijeenkomst plaats tussen het bestuur en de ledenraad. De ledenraad vertegenwoordigt daarin alle leden van Haag Atletiek. De leden komen daarom uit alle onderdelen van de vereniging en zijn daarmee makkelijk aanspreekbaar. De bijeenkomsten tussen bestuur en de ledenraad zijn voor alle leden toegankelijk.

Per 1 januari 2019 is de samenstelling van de ledenraad als volgt:

Henk Kop (voorzitter) 2021
Rob de Does 2020
Jacqueline van der Els 2021
Corry Fransen 2020
Ton Gerritsen 2020
Cok van der Hoeven 2020
Piet de Jonge 2022
Jelle de Kleine 2021
Ilse Knijnenburg 2022
Pieternel Kranendonk 2020
Henk van Leeuwen 2020
Gerard van Lieshout 2022
Ellen Oostvogel 2020
Michel van Osch 2022
Gaby Overtoom 2021
Jos Ruiter 2022
Bart van der Spek 2021
Bas Uitbeijerse 2022
Jan Wassink 2022
Paul Wernert 2021
Dorothé van Westering 2021

Een lid van de ledenraad wordt gekozen voor een periode van drie jaar en is driemaal herkiesbaar. Op 1 januari van elk jaar treden zeven leden van de ledenraad af.

Een lid dat zich kandidaat wil stellen moet dit vóór 1 december van het voorafgaande jaar schriftelijk kenbaar maken aan (de secretaris van) het bestuur. Voorwaarde is dat de kandidaat minimaal 18 jaar oud is. Daarnaast moet de kandidaatstelling worden ondersteund door vijf andere stemgerechtigde leden van de vereniging, door vermelding van hun naam en handtekening op de schriftelijke kandidaatstelling.

De ledenraad heeft Henk Kop tot voorzitter gekozen. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 06 – 52 67 76 61 en via LedenraadHaag@gmail.com

Besluitenlijst van de ledenraad

De besluitenlijst van de ledenraad vind je hier.

Meer informatie over de (bevoegdheden van de) ledenraad tref je aan in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Deze staan op de website opgenomen onder Vereniging, bij het onderwerp Lidmaatschap.