Lidmaatschap

Wil je lid worden van HAAG Atletiek?  Je mag sowieso eerst een maand proefdraaien om te ontdekken of je de sport en de club leuk vindt. Wanneer je na een maand besluit om lid te worden vul dan het aanmeldingsformulier in. Dat vind je in het clubhuis of op deze pagina.

Kennismaken en proefdraaien

Wil je kennismaken en proefdraaien? Klik op de groep van jouw keuze voor meer informatie.

Jeugd

Baanatletiek

Loopgroepen

Inschrijven

Wil je je inschrijven, gebruik dan dit formulier:  Download formulier PDF

Vul dit formulier in en lees het aandachtig door (je trainer kan daarbij helpen). Stuur het aanmeldingsformulier op naar de ledenadministratie (het adres staat op het formulier). Lid worden kan gedurende het hele jaar. Het reeds verstreken deel van het jaar wordt in korting gebracht.

De contributie wordt berekend over het gehele kalenderjaar dat je lid bent, ook als er tussentijds wordt gestopt. Inkomsten uit contributie zijn de belangrijkste inkomsten van de vereniging. Er worden verschillende zaken van betaald, zoals: contributie Atletiekunie, huur baan en accommodatie, onderhoud gebouwen, aanschaf materialen.

Contributiebedragen 2017

Formulier automatische incasso (geldt alleen voor leden die voor 1 januari 2018 lid zijn geworden)

Ooievaarspas

Met ingang van 2005 doet Haag atletiek mee met de ooievaarspasregeling van de gemeente Den Haag.
Aan alle ooievaarspashouders wordt door Haag atletiek een korting van 50% op de contributie gegeven, dus 50% op de verenigingscontributie en 50% op de KNAU kosten.
Voor jeugd t/m 18 jaar geldt een 100% vergoeding.

Bij het indienen van het inschrijfformulier word je verzocht een kopie van de Ooievaarspas bij te voegen.
Halverwege het jaar ontvang je een oproep van de contributie-administratie om je pas te laten scannen op de vereniging.
Dit is nodig om als vereniging de korting te verkrijgen van de Gemeente.

Deze sympathieke regeling is speciaal voor die mensen die (tijdelijk) met wat minder inkomen moeten rondkomen. Deze pas geeft korting op tal van sportieve en culturele activiteiten. Uiteindelijk worden de kosten van deze kortingen voor het grootste gedeelte door de Gemeente en het overige door de betrokken verenigingen betaald.
Meer weten over de ooievaarspasregeling: www.denhaag.nl/ooievaarspas

Wedstrijdlicentie

Bij het aanmelden kun je aangeven of je wel of geen wedstrijdlicentie van de Atletiekunie wilt. Met een wedstrijdlicentie kun je bij veel grote wegwedstrijden in de voorste groep starten. Voor baanwedstrijden is altijd een wedstrijdlicentie vereist.

Vertrouwelijkheid gegevens

Jouw gegevens worden opgenomen in de ledenadministratie en doorgegeven aan de Atletiekunie. De gegevens worden verder niet verstrekt aan personen of instellingen buiten Haag Atletiek.

Medische gegevens

Bij het aangaan van het lidmaatschap adviseren wij om bij gebruik van medicijnen of andere medische zaken dit te bespreken met je trainer.
Let hier ook op wanneer je van groep cq. trainer gaat veranderen.

Beëindiging lidmaatschap?

Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk/e-mail worden beeindigd bij de secretaris of bij de ledenadministratie (e-mail adressen: secHaag@gmail.com of aanmelding@haagatletiek.nl of het schrijven van een brief naar Postbus 13053, 2501 EB Den Haag). Het lidmaatschap kan op geen enkele andere wijze worden opgezegd, dus ook niet door het bijvoorbeeld te zeggen tegen een trainer. Opzeggen moet gedaan zijn voor 1 november, na die datum is ook voor het volledige volgende kalenderjaar contributie verschuldigd.

Een opzegging van het lidmaatschap wordt altijd bevestigd.

Lidmaatschap/ledenadministratie: Allen Newlin

 

Statuten HAAG Atletiek

Huishoudelijk reglement HAAG Atletiek