Procedure beëindiging lidmaatschap

Opzeggen moet gedaan zijn vóór 1 november van het lopende jaar. Na die datum is ook voor het volledige volgende kalenderjaar contributie verschuldigd!
Een opzegging van het lidmaatschap wordt altijd bevestigd.

Het lidmaatschap kan als volgt worden beëindigd:
1. Door zelf via de website van HAAG Atletiek in te loggen in de ledenadministratie  en je lidmaatschap te beëindigen (datum einde lidmaatschap en reden invullen);
2. Als je niet de beschikking hebt over een computer kun je aan de secretaris een brief te sturen via Postbus 13053, 2501 EB Den Haag.

Het lidmaatschap kan op geen enkele andere wijze worden opgezegd, dus ook niet door het bijvoorbeeld mede te delen aan je trainer!!

 

Terug naar startpagina Lidmaatschap Haag Atletiek