Reglement clubkampioenschappen 2018

Clubkampioenschappen Haag Atletiek 2018

Zaterdag 6 en zondag 7 oktober organiseert de CAE van Haag Atletiek de
traditionele clubkampioenschappen.
We zijn verheugd over het toenemende aantal deelnemers aan deze wedstrijd!
Echter, dat betekent ook dat iedereen zorgvuldiger moet omgaan met afspraken om deze
wedstrijd voor de jury, toeschouwers, deelnemers en wedsecretariaat aantrekkelijk te houden.
In dit schrijven geven wij de aangepaste regels voor inschrijving aan en leggen we de regels
omtrent de meerkamp en het clubkampioenschap uit.
De inschrijving:
Inschrijven voor de meerkamp gaat via atletiek.nu. De inschrijving is inmiddels open en
sluit zaterdag 29 september om 24.00 uur.
Aan de hand van het aantal inschrijvingen op dat moment gaan wij het chrono maken/aanpassen
en zullen we per categorie een maximum aantal deelnemers aangeven.
Vanaf 30 september is er nog maar een beperkte mogelijkheid tot inschrijven. Dat staat dan
aangegeven op atletiek.nu.
Wil je zeker zijn van deelname? Schrijf dan uiterlijk 29 september in!!
De meerkamp en het clubkampioenschap:
De CAE volgt voor het clubkampioenschap het wedstrijdreglement van de atletiekunie.
Dat reglement kunnen jullie vinden op de site van de atletiekunie.
Artikel 200 (Meerkampen Sen/Ab jun.), artikel324(CD jun.) zegt daarover ondermeer het volgende;

Het is een atleet, die op een van de looponderdelen niet poogt te starten of geen poging doet op een van de technische onderdelen, niet toegestaan op de volgende onderdelen uit te komen. Hij wordt geacht de wedstrijd te hebben verlaten. In de einduitslag zal zijn naam derhalve niet voorkomen.

In artikel 312 is op deze regel een uitzondering gemaakt voor Masters. Zij hoeven dus niet op alle onderdelen van de meerkamp te starten om in de einduitslag te worden opgenomen.
Voor de overige categorieën geldt dat als je je inschrijft voor de meerkamp en op zondag niet meedoet, al je prestaties van de zaterdag vervallen.
De CAE zal de jury vragen in de uitslagen zorgvuldig en duidelijk te vermelden of er sprake is van DNS(niet starten) of DNF(niet finishen). We hebben namelijk gemerkt dat dit soms door elkaar wordt gehaald. Duidelijk onderscheid is van belang om te zorgen dat atleten geen voordeel of nadeel van een onjuiste aanduiding in de uitslagen.

Diegenen die van plan zijn om aan een paar onderdelen van de meerkamp mee te
doen adviseren wij een mail te sturen aan; hansverroen@planet.nl) ofjaanlima@kpnmail.nl.
Wij zorgen ervoor dat je voor losse onderdelen kunt inschrijven waardoor je prestatie behouden blijft. (bv voor de ranglijsten).
Met vriendelijke groet, namens de CAE,
Liesbeth vd Heuvel
Hans Verroen