Uitslag Ledenraad

Afgelopen 2 weken hebben leden van HAAG kunnen stemmen op één van de 8 kandidaten voor de ledenraad (voor 7 vacatures).
De kandidaten hebben zich op de website van HAAG geprofileerd met foto en motivatie waarom ze voor de ledenraad gekozen wilde worden en daarnaast binnen de vereniging stemmers geronseld.
En dat heeft gewerkt! Ruim 2/3 van de stemmen is digitaal uitgebracht; 1/3 van de stemmen via de post en op afgelopen dinsdag- en woensdagavond in het clubhuis van HAAG.


In totaal zijn er ruim 300 stemmen uitgebracht.Het resultaat van de stemming is als volgt:

Bert Wentink  4,2% van het aantal stemmen;
Jan Wassink 7,7%
Bas Uitbeijerse 13,6%
Jos Ruiter 14,6%
Michel van Osch 18,1%
Gerard van Lieshout 10,7%
Ilse Knijnenburg 12%
Piet de Jonge 19,1%

Dat betekent dat Jan, Bas, Jos, Michel, Gerard, Ilse en Piet de 7 vacatures invullen en deel gaan uitmaken van de ledenraad per 1-1-2019.

Alle stemmers dank voor het uitbrengen van je stem en de gekozen ledenraadsleden: veel succes in de ledenraad!

HAAG Verkiezingscommissie,
Jacqueline van der Els, Wim van Es en Henk Kop