Uitslag verkiezing ledenraad 2020

De telling van de stemmen heeft de volgende uitslag opgeleverd:

Ton Gerritsen             47
Maurik de Groot         34
Carel Knoester            31
Mark Bovens               26
Corry Fransen             21
Bert Lammerts            21
Irma Groenendijk       20
Jeroen van Aken         20
Charley Beekhuizen   20
Liliane Mandema        19
Willem Wissink           17
Rob de Does                 16
————————————
Patrick Beekhuizen     14
Anneke de Kleijn         11
Maikel van Gemert     8

De eerste twaalf zullen dus in de ledenraad zitting nemen, met de negen nog zittende leden.