Vergadering ledenraad en bestuur donderdag 29 november a.s.

Donderdag 29 november a.s. vindt in de BSO ruimte van het clubgebouw de tweede vergadering van dit jaar plaats van de ledenraad en het bestuur. Deze vergadering is voor iedereen toegankelijk. Wil je of heb je iets te melden over de agenda- of andere punten die zich afspelen binnen de vereniging wendt je dan tot de ledenraad: LedenraadHaag@gmail.com  De ledenraad is reeds in het bezit van de agenda en stukken en vergadert daar zelf a.s. donderdag 22 november over.

De ledenraad (21 leden) vertegenwoordigt en spreekt namens de leden en zij heeft stemrecht tijdens de vergadering.

Wil je de bij de agenda horende stukken ontvangen mail dan naar secHaag@gmail.com

Concept agenda (18-11-2018):

Aanvang: 20.00 uur, einde: 22.30 uur

Locatie: BSO ruimte clubgebouw Haag Atletiek

  1. Opening, welkom

  1. Vaststelling agenda (opmerkingen/vragen uit interne vergadering ledenraad op 22 november verwerken in agenda)

  1. Ledenraad (aanwezigheid, tellen stemmen, samenstelling 2019)

  1. Vaststelling verslag vergadering mei 2018 (incl. actiepunten en naar aanleiding van)

  1. Benoeming Theo Wentink als penningmeester

  1. Stad van zaken vacature voorzitter

  1. AVG (Theo/Wim: verwerkingsovereenkomst, geheimhoudingsverklaring)

  1. VOG’s (Theo: stand van zaken; voor wie en hoe lang geldig)

  2. Vaststellen begroting 2019 (incl. contributie 2019)

   10. Rondvraag/sluiting