Verklaring bestuur n.a.v. berichtgeving over voormalig coach van o.a. Haag Atletiek

Gezien de media aandacht voor de gedragingen van een voormalige coach van onder andere Haag Atletiek laat het bestuur het volgende weten.
Eind november 2017 deed een meerderjarige atlete een klacht over grensoverschrijdend gedrag. Daarop hebben bestuursleden samen met de vertrouwenspersoon een gesprek gevoerd met de trainer. De trainer ontkende de aantijgingen maar er was voor het bestuur voldoende aanleiding om hem per 10 december 2017 op non actief te stellen.
Daarna is melding gedaan bij de Atletiekunie en aangedrongen op onderzoek. De door de coach getrainde atleten zijn op de hoogte gesteld en met de ledenraad is de kwestie besproken.

Verder heeft het bestuur gekeken naar eerdere meldingen over grensoverschrijdend gedrag. In 2012 is er sprake is geweest van toenadering tot een atlete die ongepast was.

Onze melding gaf de Atletiek Unie aanleiding voor onderzoek naar de trainersloopbaan van de bewuste coach bij verschillende verenigingen. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Instituut voor de Sportrechtspraak en gepubliceerd in september 2018. Het resulteerde in een levenslange schorsing van de atletiektrainer die van 2009 tm 2017 bij Haag Atletiek actief was.

Voor vragen naar aanleiding van dit bericht:

Leden Haag Atletiek: Theo van der Linden 0621863226

Externen/niet leden (b.v. pers): Louis Hueber 0655740059

Voor eventuele nieuwe meldingen van ongewenst gedrag: Conny de Jong 0650768645 (vertrouwenscontactpersoon Haag Atletiek)