Lidmaatschap HAAG Atletiek

Wil je lid worden van HAAG Atletiek? Dan ben je van harte welkom. Je mag eerst een maand proefdraaien om te ontdekken of je de sport en de club leuk vindt.
Alles over contributie en inschrijving als je besluit lid te worden, vind je hieronder.
Meer informatie over de verschillende onderdelen binnen HAAG Atletiek kun je lezen door op een van de links te klikken:
Jeugd (inclusief RaceRunning) en het HAAG Jeugd Atletiek Introductieboekje.
Senioren Baanatletiek
Senioren MiLa
Senioren Loopgroepen
Senioren Fitwalken (intensief wandelen)

Kennismaken, proefdraaien, lid worden
Door middel van het invullen van het inschrijfformulier kun je je aanmelden voor een proeftrainingsperiode.
Voor de pupillen wordt het iets anders geregeld. Zie verder onder ‘inschrijven Pupillen’.
Je vult het betreffende lidmaatschap-inschrijfformulier volledig in. Je krijgt direct een ontvangstbevestiging via de e-mail. Hierin wordt uiteengezet hoe en wanneer jouw proefperiode van start gaat en bij wie je je kunt melden de eerste keer.
Tegen het eind van je proefperiode krijg je een e-mail, waarin je wordt gevraagd of je jouw proeflidmaatschap wil omzetten in een lidmaatschap.
Als je besluit om geen lid te willen worden, dan wordt je inschrijving als proeflid ongedaan gemaakt en je inschrijfformulier vernietigd.

Lid worden kan gedurende het jaar. Het reeds verstreken deel van het jaar wordt in mindering gebracht op de jaarcontributie.
De contributie wordt berekend over het gehele kalenderjaar dat je lid bent, ook als er tussentijds wordt gestopt. Je blijft betalingsplichtig t/m 31 december van dat kalenderjaar. Inkomsten uit contributie zijn de belangrijkste inkomsten van de vereniging. Er worden verschillende zaken van betaald, zoals: contributie Atletiekunie, huur baan en accommodatie, onderhoud gebouwen, aanschaf materialen, vergoedingen trainers, e.d.

Wedstrijdlicentie
Bij het aanmelden kun je aangeven of je wel of geen wedstrijdlicentie van de Atletiekunie wilt. Jeugdleden van 18 jaar en jonger zijn verplicht om een wedstrijdlicente te nemen. Met een wedstrijdlicentie kan je als seniorlid bij grote, door de Atletiekunie georganiseerde wegwedstrijden, in de voorste groep starten. Voor baanwedstrijden is altijd een wedstrijdlicentie vereist.
Je kunt ook later besluiten of je wel of geen wedstrijdlicentie wil.

Inschrijven Pupillen (6 t/m 11 jaar)
Haag Atletiek nodigt de pupillen uit voor een proeftrainingsperiode van één maand zonder verplichtingen. Klik op proeftrainingen om je hiervoor aan te melden.
De proeftrainingsperiode’s starten altijd op de eerste woensdag van de maand en duren tot het einde van die kalendermaand. Er zijn geen proeftrainingen voor de jeugd in juli, augustus en december.
Als je na de proeftrainingsperiode in overleg met de pupillencoördinatoren besluit om lid te worden,
klik dan op INSCHRIJFFORMULIER JEUGD om je aanmelding in gang te zetten.

Inschrijven Junioren (12 t/m 19 jaar)
Klik op INSCHRIJFFORMULIER JEUGD om de aanmelding in gang te zetten.

Inschrijven Senioren (20 jaar en ouder)
Klik op INSCHRIJFFORMULIER SENIOR om de aanmelding in gang te zetten.

Ooievaarspas
Haag atletiek doet mee met de ooievaarspasregeling van de gemeente Den Haag.
Aan alle ooievaarspashouders wordt door Haag Atletiek een korting van 50% op de contributie gegeven, dus 50% op de verenigingscontributie en 50% op de verbondscontributie van de Atletiek Unie. Voor jeugd t/m 18 jaar geldt een 100% vergoeding.
Als je definitief lid wordt, krijg je het verzoek om een kopie van de Ooievaarspas naar de ledenadministratie te sturen. Halverwege het jaar ontvang je een oproep van de contributie-administratie om je pas te laten scannen op de vereniging.  Dit is nodig om als vereniging de korting te verkrijgen van de Gemeente.
Meer weten over de ooievaarspasregeling: https://www.ooievaarspas.nl/ooievaarspas-informatie/

Vertrouwelijkheid persoonsgegevens
De door jou verstrekte persoonsgegevens geven wij niet aan derden voor commercieel gebruik. Indien dit wel nodig is, zal hier vooraf jouw toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden  (bijvoorbeeld aan de Atletiek Unie, de trainers van HAAG Atletiek) die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken. Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.

Medische gegevens
Bij het aangaan van het lidmaatschap adviseren wij om bij gebruik van medicijnen of andere medische zaken die voor sportbeoefening relevant zijn, dit te bespreken met je trainer.
Let hier ook op wanneer je van groep c.q. trainer gaat veranderen.

Contributie
De hoogte van de verenigingscontributies wordt jaarlijks door de Ledenraad van HAAG Atletiek vastgesteld. Klik hier voor het overzicht.
Bij voorkeur innen wij de verenigingscontributie en andere verenigingsbijdragen via automatische incasso. Een machtigingsformulier hiervoor kun je hier downloaden.

Beëindiging lidmaatschap?
Opzeggen moet gedaan zijn vóór 1 november van het lopende jaar. Na die datum is ook voor het volledige volgende kalenderjaar contributie verschuldigd!
Een opzegging van het lidmaatschap wordt altijd bevestigd.

Het lidmaatschap kan op 3 manieren worden beëindigd:
1. Bij voorkeur door zelf via de website van HAAG Atletiek in te loggen in de ledenadministratie en je lidmaatschap te beëindigen (datum einde lidmaatschap en reden invullen);
2. Door een e-mail te sturen naar de ledenadministratie conhaag@gmail.com ;
3. Door een brief te sturen naar Postbus 13053, 2501 EB Den Haag.

Het lidmaatschap kan op geen enkele andere wijze worden opgezegd, dus ook niet door het bijvoorbeeld mede te delen aan je trainer.

Statuten HAAG Atletiek

Huishoudelijk reglement HAAG Atletiek