Samenstelling ledenraad

Per 1 januari 2020 is de samenstelling van de ledenraad als volgt:

Jeroen van Aken

Charley Beekhuizen

Mark Bovens

Rob de Does

Corry Fransen

Ton Gerritsen

Suzanne Giezeman

Irma Groenendijk

Maurik de Groot

Carel Knoester

Piet de Jonge

Bert Lammerts

Gerard van Lieshout

Annemiek van der Meer

Michel van Osch

Jos Ruiter

Bas Uitbeijerse

Carolien Verduin

Jan Wassink

Paul Wernert

Willem Wissink

Elk jaar treden zeven leden van de ledenraad af. Zij kunnen zich maximaal driemaal herkiesbaar stellen.

Een lid, dat zich kandidaat wil stellen, moet dit voor 1 december van het voorafgaande jaar kenbaar maken aan de secretaris van het bestuur. Minimum leeftijd is 18 jaar. De kandidaatstelling moet ondersteund worden door vijf stemgerechtigde leden van de vereniging door vermelding van naam en handtekening.

De ledenraad heeft een emailadres: ledenraad@haagatletiek.nl

 

Ledenraad Overzicht