Samenstelling ledenraad

Per 1 januari 2022 is de samenstelling van de ledenraad als volgt:

Jos Ruiter

Michel van Osch

Piet de Jonge

Jan Wassink

Irma Groenendijk

Charley Beekhuizen

Corry Fransen

Rob de Does

Ton Gerritsen

Willem Wissink

Mark Bovens

Bert Lammerts

Carel Knoester

Paul Wernert

Maurik de Groot

Suzanne Giezeman

Caroline Verduin

Henri van Geffen

Govert van Loon

Maikel van Gemert

Vincent Holleman

Elk jaar treden zeven leden van de ledenraad af. Zij kunnen zich maximaal driemaal herkiesbaar stellen.

Een lid, dat zich kandidaat wil stellen, moet dit voor 1 december van het voorafgaande jaar kenbaar maken aan de secretaris van het bestuur. Minimum leeftijd is 18 jaar. De kandidaatstelling moet ondersteund worden door vijf stemgerechtigde leden van de vereniging door vermelding van naam en handtekening.

De ledenraad heeft een emailadres: ledenraad@haagatletiek.nl

 

Ledenraad Overzicht