Kennismaken, proefdraaien, lid worden.

We maken hier onderscheid tussen JEUGD (6 t/m 19 jaar) en SENIOREN (vanaf 20 jaar).

JEUGD:
Haag Atletiek nodigt de jeugdleden uit voor een proeftrainingsperiode van één maand zonder verplichtingen. Klik op INSCHRIJFFORMULIER PROEFTRAININGEN om je hiervoor aan te melden.
De proeftrainingsperiode’s starten altijd op de eerste trainingsdag van de maand en duren tot het einde van die kalendermaand.
Er zijn geen proeftrainingen voor de jeugd in juli, augustus en december.
Na de proeftrainingsperiode vraagt de coördinator of je jouw proeflidmaatschap wil omzetten in een lidmaatschap van Haag Atletiek.

Als je na je proefperiode besluit om een lidmaatschap aan te gaan, klik dan op dit inschrijfformulier JEUGD om lid te worden.

SENIOREN:
De senioren schrijven zich direct in via dit inschrijfformulier SENIOREN. 
Na inschrijving ontvang je een e-mailbrief waarin staat hoe je je proefperiode kunt opstarten.
LET OP:
Als gevolg van de coronamaatregelen komen nieuwe aanmeldingen voor de LOOPGROEPEN tijdelijk op een wachtlijst,
KLIK HIER voor verdere informatie.

Lidmaatschap.

Lid worden kan gedurende het jaar. Het reeds verstreken deel van het jaar wordt in mindering gebracht op de ‘verenigings-contributie’ maar niet op de afdracht van de Atletiekunie.
De contributie wordt berekend over het gehele kalenderjaar dat je lid bent, ook als er tussentijds wordt gestopt. Je blijft betalingsplichtig t/m 31 december van dat kalenderjaar. Inkomsten uit contributie zijn de belangrijkste inkomsten van de vereniging. Er worden verschillende zaken van betaald, zoals: contributie Atletiekunie, huur baan en accommodatie, onderhoud gebouwen, aanschaf materialen, vergoedingen trainers, e.d.

Huishoudelijk reglement Haag Atletiek

Privacyverklaring Haag Atletiek

Statuten Haag Atletiek