Ledenraad

Haag Atletiek kent geen algemene ledenvergadering zoals bij veel verenigingen gebruikelijk is maar een ledenraad. De ledenraad bestaat uit 21 leden, die door de leden van de vereniging zijn gekozen. Minimaal twee maal per jaar vindt een bijeenkomst plaats tussen het bestuur en de ledenraad. De ledenraad vertegenwoordigt daarin alle leden van Haag Atletiek. De leden komen daarom uit alle geledingen van de vereniging en zijn daarmee gemakkelijk aanspreekbaar. De bijeenkomsten tussen bestuur en ledenraad zijn voor alle leden toegankelijk.

Per 1 januari 2020 is de samenstelling van de ledenraad als volgt:

Jeroen van Aken

Charley Beekhuizen

Mark Bovens

Rob de Does

Corry Fransen

Ton Gerritsen

Irma Groenendijk

Maurik de Groot

Carel Knoester

Piet de Jonge

Bert Lammerts

Gerard van Lieshout

Liliane Mandema

Michel van Osch

Jos Ruiter

Bart van der Spek

Bas Uitbeijerse

Jan Wassink

Paul Wernert

Dorothé van Westering

Willem Wissink

Elk jaar treden zeven leden van de ledenraad af. Zij kunnen zich maximaal driemaal herkiesbaar stellen.

Een lid, dat zich kandidaat wil stellen, moet dit voor 1 december van het voorafgaande jaar kenbaar maken aan de secretaris van het bestuur. Minimum leeftijd is 18 jaar. De kandidaatstelling moet ondersteund worden door vijf stemgerechtigde leden van de vereniging door vermelding van naam en handtekening.

De ledenraad heeft een emailadres: ledenraad@haagatletiek.nl

 

Besluitenlijst van de ledenraad

Meer informatie over de (bevoegdheden van de) ledenraad tref je aan in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Deze staan op de website opgenomen onder Vereniging, bij het onderwerp Vereniging.