Contact

Correspondentieadres:

Postbus 13053
2501 EB Den Haag
e-mail: secretaris@haagatletiek.nl

Bezoekadres:

Laan van Poot 353A
2566 DA  Den Haag
Telefoon clubhuis: 070-368 19 19

Contributie:
 IBAN: NL34 INGB 0000 5093 37 t.n.v. penningmeester Haag Atletiek
 e-mail: ledenadministratie@haagatletiek.nl

Gebruik accommodatie: Jan Passchier janpasschier@ziggo.nl

PR en Sponsoring:  Louis Hueber sponsoring@haagatletiek.nl

Nieuws melden of vragen over de website?  Gebruik het nieuwsformulier of mail naar communicatie@haagatletiek.nl

Redactie clubblad Haagse Bluf:  e-mail: redactie@haagatletiek.nl

Technische Commissie Wedstrijdatletiek: tc.haagatletiek@gmail.com

WOC (Wedstrijd Organisatie Commissie): woc@haagatletiek.nl

Competitiezaken (baanatletiek): André van den Berg: jury@haagatletiek.nl

Jurycoördinatie: André van den Berg,   jury@haagatletiek.nl

Jeugd (pupillen; t/m 12 jaar):  Pupillencoördinatoren jeugdcommissiehaag@gmail.com

Junioren D: coördinatie djunioren@haagatletiek.nl
                    
Junioren C: Cjunioren@Haagatletiek.nl

Junioren A en B: coördinator Hans Coolen   coba@haagatletiek.nl

Baanatletiek (technische- en baanonderdelen):  Paul Wernert pwe0352@telfort.nl 

Werptraining (junioren/senioren): Paul de Vries  p.r.devries@hhs.nl

MiLa (baan & wegwedstrijd): tc.haagatletiek@gmail.com

Aanmelden CPC loopgroepen:  cpchaagatletiek@ziggo.nl

Loopgroepen (recreatief lopen en fitwalken/powerwalk):Ton Gerritsen tongerritsen1946@gmail.com

Powerwalken: Ton Persoon prive@tonpersoon.nl

Old Stars: Carel Knoester oldstarshaagatletiek@ziggo.nl

Loopgroepen (prestatielopen): Sjaak Oosterlaken sjaakoosterlaken@gmail.com

Blessureherstelgroep:  Jos Ghijsels info@jgfysio.nl

Blessurespreekuur: Hans Koning  blessurespreekuur@fysiotherapiepraktijk.nl (vermeld aub bij email je telefoonnummer !)

Bardienst, aanmelden/info vrijwilliger bardienst:  barmedewerkers@haagatletiek.nl

Klachtenfunctionaris: secretaris"haagatletiek.nl (link naar klachtenfunctionaris)