Trainingen en trainers

Wegatletiek
De trainingen voor het wedstrijdgericht hardlopen zijn op maandag-  en woensdagavond (19.00 uur) en zaterdagochtend (9.30 uur). 

Recreatief hardlopen
De trainingen voor het recreatief hardlopen zijn op maandag- en woensdagavond (19.00 uur), dinsdagochtend (10.30 uur), vrijdagochtend (10.00 uur), vrijdagavond (19.00 uur), zaterdagochtend (9.30 uur) en zondagochtend (10.00 uur). 

Sportief wandelen en Powerwalken
Haag Atletiek biedt de mogelijkheid tot intensief wandelen. Tijdens de training worden tempoversnellingen geoefend en hoogteverschillen in de duinen benut als krachttraining.

Running Blind
Contactpersoon is : Frank Kooijman, frankkooijman@proton.me
Trainingstijden:  iedere zaterdag van 9-11.45 uur.

OldStars harlopen
Wilt u blijven bewegen op een verantwoorde manier? Dat kan met OldStars hardlopen! De trainingen zijn op dinsdagochtend (10.30 uur).

Overzicht trainers en hun trainingsdagen ( weg, recreanten, power- en wandelgroepen, Running Blind, OldStars en Blessure- / herstelgroep)