Kennismaken, proefdraaien, lid worden.

Welkom bij Haag Atletiek. Wil je vrijblijvend meetrainen om te zien of trainen in groepsverband en onze vereniging iets voor jou is? Dat kan. We maken hier onderscheid tussen JEUGD (6 t/m 19 jaar) en SENIOREN (vanaf 20 jaar).

U8 / U12 (PUPILLEN) (geboren in 2013 t/m 2017)

Voor kinderen in de pupillen categorie is het bij Haag mogelijk om een maand gratis mee te trainen om te kijken of atletiek iets is. Het meedoen met een proefmaand is een voorwaarde om uiteindelijk lid te kunnen worden. Tijdens de proefmaand wordt er getraind op springen (ver- en hoog), werpen (bal, kogel en speer), sprint, loopnummers zoals 600/1000 meter en estafette. Deze onderdelen zullen veelal in spelvorm worden aangeboden. Aan het eind van de proefmaand kunnen kind en ouders besluiten of ze definitief lid willen worden.

Zowel tijdens de proefperiode als daarna vinden trainingen op woensdag en zaterdag plaats. Je kunt zelf bepalen of en wanneer je deelneemt aan deze trainingen. Trainingstijden zijn als volgt:

  • U8 (Mini) en U9 (C pupillen) (geboren in 2018/2017/2016): woensdag van 15:30 tot 16:30 en zaterdag van 09:15 tot 10:15
  • U10 (B), U12 (A1) en U13 (A2) pupillen (geboren 2015/2014/2013): woensdag van 16:45 tot 18:15 en zaterdag van 10:30 tot 12:00

We beoordelen per maand - op basis van het aantal actieve leden en de beschikbare trainerscapaciteit - of er ruimte is om nieuwe proefleden toe te kunnen laten. De kinderen trainen namelijk mee met een bestaande groep, die dan dus groter wordt. Voor trainers en voor kinderen is er een maximum aan traincapaciteit, welke we hiermee proberen te borgen. Op die manier krijgen alle kinderen voldoende aandacht en worden groepen niet te groot voor de trainers om goed te kunnen begeleiden. 

Ouders kunnen hun kind op ieder moment opgeven voor een proefmaand en horen vervolgens wanneer hun kind kan gaan deelnemen. Kinderen die niet direct geplaatst kunnen worden, plaatsen we op een plaatsingslijst. Ouders van kinderen op de plaatsingslijst ontvangen eenmaal per maand een statusupdate.

Ben je geïnteresseerd om aan een proefmaand mee te doen? Stuur dan een mail aan de pupillen coördinatoren via pupillen@haagatletiek.nl. Je ontvangt dan binnen maximaal een week verdere informatie.

 

JUNIOREN (geboren in 2005 t/m 2012):

De junioren mogen eerst een maand proefdraaien, maar schrijven zich direct in via dit INSCHRIJFFORMULIER JEUGD. Bevalt het je goed, dan word je na je proefperiode lid.
Zo niet, dan wordt het formulier vernietigd. 

SENIOREN:
Ieder aspirant-lid mag een maand proeftrainen. Bevalt het je goed, dan word je lid. Zo niet, dan wordt het formulier vernietigd. 

Loopsport: Jouw formulier komt bij een van onze trainers die na een kort gesprek met jou aangeeft bij welke groep je het beste kunt starten. Op basis van je eventuele tijden op de 10 km ev/ of de 21 km of hoe lang je nu zelf loopt in duur, wordt je bij een van de groepen ingedeeld. 

De senioren schrijven zich direct in via dit INSCHRIJFFORMULIER  SENIOREN. 
Na inschrijving ontvang je een e-mailbrief waarin staat hoe je je proefperiode kunt opstarten.
Als je na je proefperiode besluit om géén lid te worden, dan wordt je inschrijfformulier vernietigd.

Lidmaatschap.

Lid worden kan gedurende het jaar. Het reeds verstreken deel van het jaar wordt in mindering gebracht op de ‘verenigings-contributie’ maar niet op de afdracht van de Atletiekunie.
De contributie wordt berekend over het gehele kalenderjaar dat je lid bent, ook als er tussentijds wordt gestopt. Je blijft betalingsplichtig t/m 31 december van dat kalenderjaar. Inkomsten uit contributie zijn de belangrijkste inkomsten van de vereniging. Er worden verschillende zaken van betaald, zoals: contributie Atletiekunie, huur baan en accommodatie, onderhoud gebouwen, aanschaf materialen, vergoedingen trainers, e.d.

Huishoudelijk reglement Haag Atletiek

Privacyverklaring Haag Atletiek

Statuten Haag Atletiek

Contributieoverzicht