Medische gegevens

Bij het aangaan van het lidmaatschap adviseren wij om bij gebruik van medicijnen of andere medische zaken die voor sportbeoefening relevant zijn, dit te bespreken met je trainer.
Let hier ook op wanneer je van groep c.q. trainer gaat veranderen.