Inschrijfformulieren jeugd, senioren en vrijwilligers

Voor het inschrijven van nieuwe leden gebruikt Haag Atletiek de volgende inschrijfformulieren.

Inschrijven PUPILLEN geboren in 2010 t/m 2014.

Let op: het is niet mogelijk om pupillen aan te melden voor een proefmaand of direct als lid.  De pupillen die ingeschreven staan voor een proefmaand, kunnen zich wel inschrijven. Zij krijgen vanzelf bericht hierover.

De proeftrainingsperiode’s starten altijd op de eerste trainingsdag van de maand en duren tot het einde van die kalendermaand. Er zijn geen proeftrainingen voor de jeugd in juli, augustus en december.
Als je NA DE PROEFTRAININGSPERIODE in overleg met de coördinatoren besluit om DEFINITIEF lid te worden, klik dan op INSCHRIJFFORMULIER JEUGD .  Dit inschrijfformulier is dus alleen als je direct lid wil worden.

Inschrijven JUNIOREN geboren in 2002 t/m 2009.
Je meld je aan via dit INSCHRIJFFORMULIER JEUGD
Je mag eerst één maand proefdraaien. Word je na die maand géén lid, dan word je inschrijfformulier vernietigd.

Inschrijven SENIOREN baanatletiek en loopsport (20 jaar en ouder)
Klik op INSCHRIJFFORMULIER SENIOR om de aanmelding in gang te zetten. 

Inschrijven VRIJWILLIGERS
Wanneer kies je voor dit inschrijfformulier 'vrijwilliger'?  
Dit inschrijfformulier 'vrijwilliger' kies je alleen als je bij Haag Atletiek een functie gaat vervullen waar geen contributieverplichting voor geldt.  
Vaak betreft het dan ouders, verzorgers, familie, kennissen van (jeugd-)leden.  
Het gaat dan vaak om activiteiten als: (jeugd-)trainer, jurylid, begeleider/buddy, coördinator (vervoer, opvang nieuwe jeugd), lid van (sponsorcommissie, communicatiecommissie)  
Vrijwilligers worden lid van de vereniging middels aanmelding bij de Atletiekunie en Haag atletiek neemt deze kosten voor haar rekening. Hiermee ben je verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. 
Klik op INSCHRIJFFORMULIER VRIJWILLIGERS om de aanmelding in gang te zetten.